เอสซีจีเดินหน้าโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” ชวนชุมชนบางซื่อปลูกต้นไม้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2565 – กรุงเทพฯ: นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนางสาววนิดา ทองใบใหญ่ ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนเคหะสถานบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนา พร้อมด้วยชุมชนบึงบางซื่อ ผู้บริหารและพนักงานเอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนบางซื่อ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างกำแพงกรองฝุ่น PM 2.5 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในในโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นภายใน 4 ปี (ปี 25652568)

โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” ที่เอสซีจีจัดขึ้นโดยชักชวนให้พนักงาน ชุมชนและเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ มีส่วนร่วมแก้วิกฤตโลกร้อน ด้วยการลงมือปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกทม. เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโต สอดคล้องกับกรุงเทพมหานครที่มีโครงการเปลี่ยนกทม.ให้เป็นเมืองสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ 1ล้านต้น โดยเอสซีจีพร้อมสนับสนุนการส่งต่อองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) โดยหนึ่งในเป้าหมาย คือ มุ่ง Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี

ทั้งนี้ ในปี 2565 เอสซีจี ได้ร่วมกับพนักงาน ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมพลังปลูกลดร้อน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพมหานคร โดยได้ร่วมกับเครือข่ายปลูกต้นไม้ไปแล้ว 16,6150 ต้น เพื่อสร้างเมืองสีเขียวน่าอยู่ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตจตุจักร และเขตดอนเมือง  3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแฟลตตำรวจรถไฟ ชุมชนตึกแดง และชุมชนบึงบางซื่อ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเปรมประชา(สายหยุด-เกษมสงเคราะห์ โรงเรียนช่างอากาศอำรุง และโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน โรงเรียน ร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโต ซึ่งเป็นวิธีทางธรรมชาติ (Natural Climate Solution) ที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดโลกร้อนไปพร้อมกัน

โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.”
โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.”

Published on: Aug 9, 2022

(Visited 621 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว