เอสซีจี ร่วมใจสานต่อกิจกรรม “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนเอสซีจี ผู้บริหารเอสซีจี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายชุมชน และจิตอาสารักษ์น้ำจากทั่วประเทศ สานต่อโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ในพื้นที่ต้นน้ำ บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปัจจุบันเอสซีจีร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกับชุมชนและจิตอาสาทั่วประเทศไปแล้วกว่า 84,200 ฝาย  และภายในปี 2563 ตั้งเป้าขยายการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ครบ 100,000 ฝาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง

“เอสซีจี ไม่ได้มุ่งที่จำนวนฝายเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างองค์ความรู้ แนวทางการแก้ปัญหา และการพึ่งพาตัวเองให้ได้ของชุมชน โดยการสร้างฝายชะลอน้ำสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ SCG Circular way ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการวางแผนการทำงานร่วมกับชุมชนให้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน เพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำ และทำให้มีน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไม่รู้จบ” นายชนะกล่าว

ผู้บริหารเอสซีจีร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
ผู้บริหารเอสซีจีร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
(Visited 2,032 times, 1 visits today)