เอสซีจี โลจิสติกส์ เดินหน้าสนับสนุน SME พัฒนาแพลตฟอร์ม TRUCK GO บริหารงานขนส่ง ลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำด้านโลจิสติกส์แบบครบจงจรของไทย เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีฟลีทรถขนส่งเป็นของตัวเอง และบริษัทขนส่งขนาดกลาง-เล็ก พัฒนาแพลตฟอร์ม TRUCK GO ระบบจัดการบริหารงานขนส่ง (TMS: Transportation Management System) ซึ่งเป็นโปรแกรมบนเว็บเบราว์เซอร์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารงานขนส่งได้อย่างครบครัน ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านช่องทาง Web Application และ Mobile Application ผู้ประกอบการจึงไม่จำเป็นต้องลงทุนพัฒนาระบบเอง ทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า 50 %

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี โลจิสติกส์ มีนโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการและบริษัทขนส่งขนาดกลาง-เล็ก (SME) เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม TRUCK GO ขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยแพลตฟอร์ม TRUCK GO มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการในการจัดส่ง ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ จะได้รับจากแพลตฟอร์ม TRUCK GO คือ สามารถติดตามความพร้อม และสถานะการจัดส่งจากระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานของพนักงาน ลดความยุ่งยากจากการจัดการงานขนส่งแบบเดิม ๆ สามารถประหยัดเวลา ลดต้นทุนได้มากกว่า 50% และสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถขนส่งได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจจากลูกค้าปลายทาง ด้วยระบบที่รองรับให้ผู้รับสินค้าสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขนส่ง ได้แบบเรียลไทม์เช่นกัน และที่สำคัญสามารถช่วยทำให้เกิด cost saving จากการลดเวลาการทำงานได้ถึง 60% โดยข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บในแพลตฟอร์ม TRUCK GO นี้ ผู้ประกอบการสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย” โดยแพลตฟอร์ม TRUCK GO  มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 15 บาทต่อ 1 เที่ยวการขนส่ง* (หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

แพลตฟอร์ม TRUCK GO มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • Order Booking​ : รองรับคำสั่งจัดส่งได้ทั้งการเชื่อมต่อตรงกับระบบของลูกค้า ( API), การอัปโหลดแฟ้มข้อมูล และ การสร้างคำสั่งผ่านเว็บเบราว์เซอร์
  • Shipment Planning & Assignment​ : วางแผนการจัดรถเพื่อบริหารสินค้าทั้งขาไป-ขากลับ และการจ่ายงานอัตโนมัติ
  • Proof of Delivery : ยืนยันสถานะการรับ-ส่งสินค้า ด้วยระบบเช็คอินรูปถ่าย และ ลายเซ็น
  • Deliver & Truck Readiness : ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ อุปกรณ์ติดรถ และ สภาพรถขนส่ง
  • Expense Management​ : ระบบเบิก-จ่ายเงินสำรองและรายจ่ายส่วนอื่นของคนขับรถ พร้อมสรุปรายงานประจำวัน
  • Shipment Cost : ระบบคำนวนค่าขนส่ง ทั้งแบบราคาเหมา ราคาตามน้ำหนัก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
  • Report & Monitoring Dashboard : รายงานสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อติดตามความพร้อมการจัดส่งและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์
  • Delivery Tracking : ระบบสำหรับผู้รับสินค้าเพื่อติดตามและตรวจสอบตำแหน่งผู้จัดส่งแบบเรียลไทม์
แพลตฟอร์ม TRUCK GO

รวมถึงการบริการหลังการขายที่ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหาการใช้บริการได้อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจบริการด้านโลจิสติกส์ของเอสซีจี สามารถติดต่อ ได้ที่ www.scglogistics.co.th หรือหมายเลข 02-586-6777 หรือ Facebook : scglogistics

Published on: Feb 24, 2022

(Visited 1,281 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว