เอสซีจี โชว์นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนที่งาน K2019 เมืองดุสเซลดอร์ฟ เยอรมนี

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนา มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเปิดตัวพลาสติกเกรดพิเศษที่สามารถเพิ่มสัดส่วนรีไซเคิล โดยยังคงคุณสมบัติการใช้งาน ช่วยลดการใช้พลาสติกและทรัพยากร ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เน้นความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเจ้าของแบรนด์สินค้าและลูกค้า  ล่าสุด ระดมนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนออกแสดงในงาน K2019 งานแสดงนวัตกรรมพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ประเทศเยอรมนี 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added) หรือ HVA เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของเอสซีจี ซึ่งมีงานวิจัยและพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ โดยในปี 2561 เอสซีจีได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนากว่า 4,600 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเคมิคอลส์ ได้ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนากว่า 2,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของเอสซีจี และคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้จากการขายของธุรกิจเคมิคอลส์ มีบุคลากรด้าน R&D กว่า 690 คน ปัจจุบันมีสิทธิบัตรรวมทั้งสิ้นกว่า 1,200 ฉบับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาในหลายรูปแบบ ได้แก่ การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง การร่วมมือกับคู่ค้าในเชิงลึกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยและสถาบันชั้นนำระดับโลก เช่น มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เป็นต้น ส่งผลให้ยอดขายสินค้า HVA มีมากถึงร้อยละ 53 ในปี 2561

สำหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีนโยบายลดสัดส่วนการผลิตเม็ดพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว (single-use) มาอย่างต่อเนื่อง โดยลดจากร้อยละ 46 ในปี 2551 และมีเป้าหมายลดลงเหลือร้อยละ 20 ภายในปี 2563 ขณะเดียวกันได้เพิ่มสัดส่วนเม็ดพลาสติกประเภทคงทน (durable plastic) ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้า HVA โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากจะเป็นโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเจ้าของแบรนด์สินค้าและลูกค้าแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าวัสดุประเภทอื่น ๆ อีกด้วย

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนมาจัดแสดงในงานนิทรรศการ K2019 ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมสินค้าพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและองค์กรสถาบันชั้นนำระดับโลกกว่า 3,300 ราย มาร่วมจัดแสดง ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำแนวคิด “Passion for a Better World” มาเป็นคอนเซ็ปต์ของบูท ซึ่งเรามั่นใจว่า นวัตกรรมพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เราคัดสรรมาจัดแสดงในครั้งนี้ จะเป็นโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

บูธเอสซีจี ณ งาน K2019
บูธเอสซีจี ณ งาน K2019

สำหรับไฮไลท์ที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนจากเทคโนโลยี SMX™ ของเอสซีจีที่มีความโดดเด่นด้านความแข็งแรง สามารถลดความหนาของชิ้นงาน ทำให้ลดการใช้เม็ดพลาสติกโดยยังคงคุณสมบัติการใช้งานเดิม นำมาใช้กับงานได้หลากหลายชนิด เช่น  SMX™ 551BU เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนสำหรับถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ (IBC) SCG™ HDPE S111F เม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทฟิล์มที่มีความยืดหยุ่น สามารถทนต่อแรงกระแทกและแรงเจาะทะลุได้ดีเป็นพิเศษ และ SCG™ HDPE SX002JA เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตฝาน้ำอัดลม รุ่นน้ำหนักเบาและใช้วัสดุน้อยลงแต่ให้ความแข็งแรงมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยี SMX™ ของเอสซีจี มาพัฒนาท่อก๊าซ ท่อเหมือง และท่อที่รับแรงดันสูงในอนาคตอีกด้วย

SMX IBC tank
SMX IBC tank

ประเด็นที่น่าสนใจของงานในปีนี้อีกประเด็นหนึ่ง คือ แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เน้นการนำกลับมารีไซเคิลได้ทั้งหมด ซึ่งในงาน K2019 ครั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่สามารถทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท Flexible Packaging ที่ประกอบด้วยชั้นฟิล์มหลายชั้นประกบกัน ซึ่งยากต่อการนำมารีไซเคิล โดยเอสซีจีได้พัฒนาให้ชั้นฟิล์มทุกชั้นเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน (Mono-Material Packaging) เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่าย โดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ CIERRA® – Barrier ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เอสซีจีพัฒนาขึ้นสำหรับทดแทนการเคลือบชั้นฟิล์มด้วยโลหะ เพื่อป้องกันอากาศและความชื้น

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอเม็ดพลาสติกที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนที่พัฒนามาจากสูตรการผสมเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษของเอสซีจี กับ พลาสติกชนิด Post-Consumer Recycled Resin (PCR) เหมาะสำหรับการผลิตสินค้าพลาสติกประเภท ถุง ขวดบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค และ ฝาขวดน้ำอัดลม

PCR
Post-Consumer Recycled Resin (PCR)

นอกเหนือจากนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้นำโซลูชั่นด้านการบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านวัสดุ การออกแบบ การขึ้นรูป รวมถึงการต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจมาแนะนำแก่ลูกค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า และผู้สนใจอีกด้วย โดยมีทีมงานผูเชี่ยวชาญที่พร้อมจะพัฒนาสินค้า และหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและโลกไปพร้อม ๆ กัน

ผู้สนใจสามารถติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ที่ http://www.scgchemicals.com และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของเอสซีจีได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 1,209 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว