“เอสซีจี” ผนึกพันธมิตร “ZiFiSense” ชูเทคโนโลยีเพื่อความเป็น Smart Building in Smart City

เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ผนึกกำลัง  ZiFiSense พันธมิตรจากประเทศจีน  ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้าน IOT Solution มีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพงานบริหารอาคารประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในระดับอาคารอัจฉริยะ เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการงานอาคารและผู้ที่ใช้งานอาคารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ชีวิตภายในอาคารภายในเมืองใหญ่  

Nexter Living – กลุ่มธุรกิจในเครือของเอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบงานวิศวกรรม อาคารแบบครบวงจรในรูปแบบ System Integrator ร่วมธุรกิจกับบริษัท ZiFiSense บริษัทที่มีชื่อเสียงเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีด้าน IOT ปรับปรุงอาคารธรรมดาประเภทต่างๆ ให้กลายเป็น Smart Building ได้โดยใช้งบประมาณไม่มาก” ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจสำเร็จมาแล้วหลากหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น จุดเด่นของ Zeta technology ของ ZifiSense อยู่ที่ความเป็นผู้นำด้าน end-to-end IoT Solution ในระบบประเภท Low Power Wide Area Network (LPWAN) ด้วยเครือข่าย ZETA Alliance ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูง สามารถรับ-ส่ง-ประมวลผลข้อมูลแบบ two-way real time communication จากเซนเซอร์ต่างๆ โดยทำงานร่วมกับ Building Automation System (BAS) เดิมได้  โดยมี Machine Learning Algorithms ช่วยประมวลผล สามารถแนะนำ หรือคาดการณ์อายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในอาคารให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแล  และที่สำคัญคือสามารถใช้งานได้กับทุกประเภทและทุกขนาดของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่าหรือใหม่

นอกจากนี้เทคโนโลยีของ ZiFiSense ยังรองรับความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นของอาคารอัจฉริยะ เช่น asset tracking, occupancy detection,  air quality monitoring,  leak detection ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร-จัดการการใช้งานอาคารให้ดียิ่งขึ้น โดยคุณประโยชน์ทั้งหมดนี้จะช่วยขยายขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจให้ผู้ประกอบธุรกิจอาคาร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

LPWAN

เอสซีจีในฐานะคู่ธุรกิจได้ใช้จุดแข็ง ในเรื่องของความเข้าใจลูกค้าจากการมีประสบการณ์ด้านธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมาสร้างความแข็งแกร่งด้วยการร่วมธุรกิจเป็น exclusive partner กับทาง ZiFiSense โดยจะมุ่งทำการศึกษาภาพตลาดทั้ง South East Asia โดยเริ่มต้นที่ประเทศไทย ก่อนจะขยายผลไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อให้สามารถปรับรูปแบบของ Offering  ให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเบื้องหลังของการพัฒนาปรับเปลี่ยนที่ต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น มาจากทีมนักวิจัยของเอสซีจีที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของ ZiFiSense ให้ตอบโจทย์ที่แตกต่างของลูกค้า  ภายใต้โจทย์หลักเพื่อการก้าวเข้าสู่ความเป็น Smart Building, in Smart City สนใจสอบถามข้อมูล SCG Smart Building Solution เพิ่มเติมได้ที่www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-intell#intell หรืออีเมล energysolution@scg.com

Published on: Mar 10, 2021 

(Visited 2,391 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว