SCG ต่อยอดธุรกิจความเป็นผู้นำเทคโนโลยีการบริหารอาคารอัจฉริยะ ลงทุนเพิ่มกับบริษัท enVerid มุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพอากาศ ภายในอาคารอย่างยั่งยืน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นำโดย คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา (Head of Service Solution Business) ร่วมลงนามเพื่อลงทุนกับ Mr.Christian Weeks, Chief Executive…

ดาวน์โหลดข่าว

“เอสซีจี” ผนึกพันธมิตร “ZiFiSense” ชูเทคโนโลยีเพื่อความเป็น Smart Building in Smart City

เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ผนึกกำลัง  ZiFiSense พันธมิตรจากประเทศจีน  ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้าน IOT Solution มีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพงานบริหารอาคารประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในระดับอาคารอัจฉริยะ เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการงานอาคารและผู้ที่ใช้งานอาคารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ชีวิตภายในอาคารภายในเมืองใหญ่  …

ดาวน์โหลดข่าว