เอสซีจีร่วมมือไรมอนด์แลนด์ คว้ามาตรฐาน Fitwel อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่าโครงการแรกในไทย

กรุงเทพฯ คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา และคุณสิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ ตัวแทนเอสซีจี (SCG) มอบรางวัล Fitwel รับรองด้านการออกแบบประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า ในระดับ 2 ดาว (Fitwel Design Certification, Multi-Tenant Base Building v2.1 with 2-Star rating) สำหรับโครงการ One City Centre (OCC) ให้กับคุณกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน, คุณสเตฟาน มิเชล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด มหาชน, และ คุณโทโมฮิโกะ เอกุชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ One City Centre (OCC) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอขนาดใหญ่ ใจกลางเพลินจิต กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกจากญี่ปุ่น พื้นที่อาคารรวม 115,223 ตารางเมตร โดย Fitwel เป็นรางวัลที่รับรองด้านการออกแบบ ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ใช้งานอาคารทั้งในช่วงเวลาทำงานหรือนอกเวลาทำงาน โดยพื้นที่ใช้สอยในอาคารได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย เพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สวนโพเดียมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้อาคารกับธรรมชาติ

จุดเด่นโครงการ

  • ควบคุมคุณภาพตลอดจนทดสอบอากาศภายในอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศยังคงคุณภาพดีถึงแม้มีการใช้งานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
  • การเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่ภายนอกอาคารและทางเข้าออกทุกจุด ทำให้รู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ถนนของคนเดินเท้าในช่วงเวลากลางคืน ตลอดจนยังลดโอกาสการก่ออาชญากรรมได้อีกด้วย
  • พื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคภายนอกอาคารช่วยเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายและใช้เวลาภายนอกอาคารมากขึ้น ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นผลให้สุขภาพกายและจิตของผู้ใช้อาคารดีขึ้นตามไปด้วย

มาตรฐาน Fitwel เป็นมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารระดับสากล ก่อตั้งโดยกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) และดำเนินการโดย Center for Active Design (CfAD) มีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานและชุมชนโดยรอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงแค่ส่งผลกับสุขภาพของบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิฐจากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการดูแลความเจ็บป่วยในองค์กร โดยมาตรฐาน Fitwel สามารถรับรองได้ในอาคารหลากหลายประเภท

โครงการ One City Centre (OCC)

เกี่ยวบริษัท SCG Building & Living Care Consulting

บริษัท SCG Building & Living Care Consulting เริ่มนำมาตรฐาน Fitwel มาบุกเบิกในประเทศและทำหน้าที่ในฐานะ Asia’s Advisory Council เป็นรายแรกในไทย นอกจากการให้คำปรึกษาตามมาตรฐาน Fitwel และ Fitwel VR แล้ว บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียว (Green Building) อาคารประหยัดพลังงาน การออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุและสุขภาวะที่ดีของคนทุกวัยมาตั้งแต่ปี 2012 ด้วยมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรอย่างแท้จริง

สนใจรับคำปรึกษาเพื่อขอมาตรฐานอาคารกับบริษัท SCG building and living care consulting คลิก : https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/scg-building-and-living-care-consulting

Published on: May 25, 2022 

(Visited 544 times, 1 visits today)