CPAC Green Solution ผนึกกำลัง 50 พันธมิตรทางธุรกิจ ขับเคลื่อนตามแนวคิด ESG 4 Plus ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับแนวทาง Green Construction

CPAC Green Solution เดินหน้าสานต่อแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี ผนึกกำลัง 50 บริษัทพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านงานก่อสร้าง โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังร่วมกัน ควบคู่ไปกับ Go Green จากการนำโซลูชันและเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง เพื่อ Turn Waste to Value ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เปลี่ยนความสูญเสียให้มีประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เน้นการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Green Solution Business

นายชนะ ภูมี Vice President Cement and Green Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า CPAC Green Solution ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันเพื่องานก่อสร้างแบบครบวงจร ได้พัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยใส่ใจตั้งแต่การใช้ชีวิต รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร บ้านเรือน ตลอดจนสาธารณูปโภค เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชัน เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกมิติ พร้อมจับมือ 50 บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัย ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนา ที่เป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจระดับโลก ESG (Environmental, Social, Governance)  ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยผสานความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจ ที่มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเสริมแรงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไปพร้อม ๆ กับการยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน สู่การจัดการอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บรรยากาศภายในงาน CPAC Green Solution ผนึกกำลัง 50 พันธมิตร ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ

ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจทั้ง 50 บริษัทในและต่างประเทศ อาทิ บริษัท วัตคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด : การขายส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงานก่อสร้าง, บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานอาคารสูง, Autodesk, Inc. : บริษัทซอฟต์แวร์ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ สำหรับอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง การผลิต สื่อ การศึกษา และความบันเทิง, บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด : ผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปรายแรกและรายเดียว ที่ได้รับลิขสิทธิ์กระบวนการผลิตภายใต้ชื่อ ISOWALL ในประเทศไทย และ บริษัท อลูฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด : ผลิตและจำหน่ายแบบอลูมิเนียมสำหรับงานก่อสร้าง เป็นต้น

CPAC Green Solution เชื่อมั่นว่าการผนึกความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของภาคเอกชน ที่ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้วงการก่อสร้างไทยทั้งในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ โดยใส่ใจในทุกมิติ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม และโซลูชันการก่อสร้างในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การทำงานของกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อชุมชน สังคม และประเทศ” นายชนะ ภูมี กล่าวสรุป

บรรยากาศภายในงาน_CPAC Green Solution ผนึกกำลัง 50 พันธมิตร ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ
CPAC 3D Printing Chair
CPAC 3D Printing EsMan

Published on: May 26, 2022

(Visited 685 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว