เอสซีจี จับมือ ปิโตรนาส นั่งประธานร่วมประชาคม ในสภาเศรษฐกิจโลก ผลักดันอาเซียนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ตั้งประชาคมเพื่อผลักดันอาเซียน เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดยมีผู้บริหารจากเอสซีจีและปิโตรนาสเป็นประธานร่วม เพื่อมุ่งสู่การลดปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอน อย่างเป็นรูปธรรมและเท่าเทียม

ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ครั้งล่าสุด ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เปิดตัว “ประชาคมผู้นำอาเซียนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม” (The ASEAN’s Leaders for Just Energy Transition) โดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ นายมูฮัมหมัด เทาฟิก ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปิโตรนาส ร่วมเป็นประธาน เพื่อผลักดันกิจกรรมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ประชาคมดังกล่าว เป็นการรวมตัวของบริษัทชั้นนำ จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ พลังงาน การเงิน การเกษตร วัสดุ สาธารณูปโภค และยานยนต์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยประชากร 680 ล้านคน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากกว่าเท่าตัว ถึงแม้หลายประเทศพยายามผลักดัน นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และวิกฤติพลังงานโลก เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

นายมูฮัมหมัด เทาฟิก ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปิโตรนาส (ที่ 2 จากขวา) และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (ที่ 3 จากซ้าย)

“จากการที่ทั่วโลกมีเป้าหมายร่วมกัน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 แต่ละประเทศจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน นอกเหนือจากการเริ่มลงมือทำในทันทีแล้ว ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอนาคตของการใช้พลังงานในภูมิภาคนี้” นายรุ่งโรจน์ กล่าว

นายมูฮัมหมัด เทาฟิก ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปิโตรนาส กล่าวว่า “ในฐานะที่ปิโตรนาสเป็นผู้ให้บริการพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนรายสำคัญ เราเห็นชัดว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เป็นความท้าทายของภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันมหาศาลเช่นกัน ถ้าทุกประเทศในอาเซียนร่วมมือกัน ประชาคมนี้มุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลาง ให้ทุกภาคส่วนที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมมือกันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม”

ประชาคมผู้นำอาเซียนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม จะผลักดันให้เกิดเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วโลก เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนในอาเซียน โดยนำแนวคิดจากทั่วโลกมาปรับใช้ เกิดการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน พลังงานในภูมิภาคอาเซียน และการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ กับผู้มีบทบาทสำคัญ อาทิ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Feb 2, 2023

(Visited 628 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว