เอสซีจี จับมือกระทรวงพาณิชย์ เสริมศักยภาพนักออกแบบไทย ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก

เอสซีจี โดยนายสยามรัฐ สุทธานุกูล (ที่ 5 จากซ้าย) Chief Marketing Officer Marketing and Branding, Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) สร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือใช้ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกปี 2563ด้วยการนำแนวคิด Upcycling ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีจัดการทรัพยากรด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นสินค้าใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืน (Sustainability for Product Development)

สำหรับโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกปี 2563 นี้ เอสซีจีได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการนำถุงปูนที่รอการทำลาย มาเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างสรรค์เป็นกระเป๋า หรือสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้ชื่อ “คิด-จาก-ถุง” มาถ่ายทอดให้แก่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากโครงการ Talent Thai & Designers’ Room ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวนกว่า 60 ราย เพื่อนำแนวคิดไปต่อยอดการออกแบบสินค้าในรูปแบบที่สร้างสรรค์ต่อไป ทั้งนี้ เอสซีจียังคงเปิดรับความร่วมมือใหม่ ๆ กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการพัฒนาสินค้าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่รักษ์โลก

(Visited 336 times, 1 visits today)