“CPAC – SB&M” ลงนามสัญญาร่วมทุน เดินหน้าธุรกิจ Lifetime Solution ตอบโจทย์งานซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

เอสซีจี โดยบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ SHO-BOND & MIT Infrastructure Maintenance Corporation (หรือ “SB&M”) ลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนดำเนินธุรกิจ Lifetime Solution ให้บริการซ่อมแซมอาคารและกลุ่มงานโครงสร้างขนาดใหญ่แบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและขยายการบริการไปยังแถบภูมิภาคอาเซียน

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “โครงการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่า 150 ล้านบาท โดย CPAC และ SB&M จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51:49 ตามลำดับ ซึ่งการจับมือร่วมทุนกันในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดงานซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัท ระหว่าง SB&M ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น และ CPAC ผู้นำในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย ที่ปัจจุบันต่อยอดจากจุดแข็งเดิมซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ มาเป็น Solution Provider ด้วยบริการ “Lifetime Solution” ให้บริการด้านงานซ่อมแซม ปรับปรุง รวมไปถึงการป้องกันการกัดกร่อนที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง ช่วยยืดอายุการใช้งานอาคารและโครงสร้างให้มีอายุยาวนานขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการก่อสร้างและงานซ่อมแซมโครงสร้างต่าง ๆ ของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพิ่มศักยภาพในการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตลาดภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต”

ทั้งนี้ บริการ Lifetime Solution แบ่งประเภทงานซ่อมแซมได้ดังนี้

  1. งาน Repair & Maintenance Solution เป็นการให้บริการงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือการเสื่อมสภาพของวัสดุ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารให้มีสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี และเลือกใช้วัสดุซ่อมที่มีคุณภาพสูงด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  2. งาน Renovation เป็นการให้บริการงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเสริมกำลังให้แก่โครงสร้างเดิม เพื่อการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานบนโครงสร้างเดิมให้มีความหลากหลาย หรือเป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้งานโครงสร้างเดิมให้ต่างออกไป
  3. งาน Corrosion Protection เป็นบริการงานด้านการป้องกันการเกิดสนิมกับโครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างให้ยาวนานมากขึ้น เหมาะสำหรับงานก่อสร้างใหม่และการซ่อมแซมโครงสร้างเดิมที่เกิดปัญหา โดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างนั้นอยู่ในสภาวะที่ความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง ได้แก่ โครงสร้างสะพานและท่าเรือ สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ทะเล หรือมีความชื้นสูง มีระดับน้ำขึ้น-ลงตลอดเวลา ซึ่งการเกิดสนิมในโครงสร้างจะทำให้สภาวะการรับน้ำหนักของโครงสร้างลดลง และเกิดความเสียหายในวงกว้างยากแก่การซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงที
CPAC and SBMs Joint Venture Launches Lifetime Solution Online MOU

สำหรับ SB&M เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SHO-BOND Holdings Co., Ltd. และ Mitsui & Co., Ltd. ในสัดส่วน 51:49 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ.2562 ดำเนินธุรกิจให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการซ่อมแซมงานโครงสร้างขนาดใหญ่ รวมไปถึงการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า ร่วมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย ให้ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Construction Solution โทร. 02-555-5678 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://web.cpac.co.th

(Visited 819 times, 1 visits today)