เอสซีจี จับมือ บีเอสที มอบหน้ากากผ้าให้ชุมชน มูลค่ากว่า 550,000 บาท ช่วยชุมชนสู้โควิด-19

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือบีเอสที มอบหน้ากากผ้าให้ชุมชนรอบโรงงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน 36,500 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับชุมชนในพื้นที่ จ.ระยอง โดยมี นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง นายสุกิจ จันทร์มณี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบข่า และตัวแทนชุมชน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ระยองใส่หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านนั้น สอดคล้องกับแนวทางตามประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายพิเชษฐ์  ตั้งปัญญารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “หน้ากากผ้าถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มีโรคระบาดแบบนี้ ซึ่งหน้ากากผ้าเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ป่วย ถือเป็นการป้องกันเชื้อโรคเบื้องต้น และที่สำคัญคือ หน้ากากผ้าสามารถซักแล้วใช้ซ้ำได้ ทางเอสซีจี และบีเอสที จึงได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าเพื่อชุมชนกว่า 72 ชุมชน จำนวนกว่า 36,500 ชิ้น ประกอบด้วยหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน เราหวังว่าหน้ากากผ้าจากความห่วงใยของเอสซีจี และบีเอสที จะช่วยให้ชุมชนมีหน้ากากผ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอสำหรับการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19”

ด้าน นายภูษิต เทพเกลี้ยง ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด กล่าวว่า “บีเอสที ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ ได้ร่วมกับเอสซีจี เพื่อจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับชุมชนโดยมอบให้กับเทศบาล 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เราเชื่อมั่นว่า หากชุมชนดูแลตนเองด้วยการใส่หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เป็นอย่างมาก”

คนในชุมชนมีความอุ่นใจที่ได้รับหน้ากากผ้า

ขณะที่ นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า “เขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด นั้นมีประชากรเป็นจำนวนมาก บางครัวเรือนยังไม่มีหน้ากากผ้าไว้ใช้ การสนับสนุนหน้ากากผ้าให้กับชุมชน โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ในครั้งนี้ จะช่วยให้ชุมชนมีหน้ากากผ้าไว้ใช้อย่างปลอดภัยและกระจายเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ขอให้ชุมชนทุกพื้นที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดระยอง ตามประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป”

นอกจากนี้ นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง ยังกล่าวเสริมว่า “หน้ากากผ้าที่มอบให้กับชุมชนในครั้งนี้ ตัดเย็บโดยชุมชน ซึ่งนำแบบมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นการสนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและบ้านฉางที่ประกอบอาชีพตัดเย็บ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย”

“เทศบาลทั้ง 3 แห่ง ขอขอบคุณเอสซีจี และบีเอสที ที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในพื้นที่มาโดยตลอด การมอบหน้ากากผ้าในครั้งนี้ ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งทางเทศบาลจะส่งมอบหน้ากากผ้าทุกชิ้นให้ถึงมือของชุมชนในพื้นที่อย่างแน่นอน” นายสุกิจ จันทร์มณี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบข่า กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้าย

คนในชุมชนมีความอุ่นใจที่ได้รับหน้ากากผ้า

ทั้งนี้ เอสซีจี และบีเอสที มีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้หน้ากากผ้า ว่าควรซักหน้ากากผ้าก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรคและเพื่อสุขอนามัยที่ดี โดยซักด้วยสบู่อ่อนหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ตากในที่ที่มีลมโกรก หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด และหากต้องการรีด ให้รีดเพียงด้านนอกด้านเดียว

(Visited 763 times, 1 visits today)