เอสซีจี ร่วมกับ APEC 2022 Thailand มอบชั้นหนังสือกระดาษรีไซเคิลแก่เยาวชน ต่อยอด Green Meeting ลดขยะ ลดโลกร้อน

เอสซีจี โดย นิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และ APEC 2022 Thailand โดย จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมส่งมอบชั้นหนังสือรักษ์โลก ทำจากนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิล ในโครงการ Recycling For Kids แก่ 15 โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีทั่วประเทศ พร้อมทั้งชุดหนังสือภาพนิทานเสริมทักษะสำหรับเด็กเล็ก โดยมูลนิธิเอสซีจี เพื่อส่งเสริมการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมี พนิตา สุขสมแดน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมณีญา ชุณหจันทร์ ครูอาจารย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนรับมอบ

ชั้นหนังสือรักษ์โลก ทำจากนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิล

ชั้นหนังสือรักษ์โลก โครงการ Recycling For Kids เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุม APEC 2022 Thailand ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting โดย เอสซีจี สนับสนุนการตกแต่งงานประชุมตลอดทั้งปี ด้วยนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิล รวมทั้งสิ้น 7.7 ตัน เทียบเท่าการลดใช้ต้นไม้ 130 ต้น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 5.14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้ง ชิ้นงานตกแต่งจากกระดาษรีไซเคิลยังสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยความสวยงาม น้ำหนักเบา ขนย้ายง่าย สามารถใช้ซ้ำทุกการประชุมเพื่อลดใช้ทรัพยากร และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้รวบรวมกระดาษเหลือใช้และวัสดุตกแต่งมารีไซเคิล เพิ่มคุณค่าใหม่ เป็นชั้นหนังสือสำหรับเยาวชน ที่สวยงาม แข็งแรง ตอบโจทย์การใช้งาน พร้อมช่วยลดขยะ สอดคล้องตามแนวทาง BCG (Bio–Circular–Green Economy) โดยมีโซลูชันจาก SCGP Recycle ร่วมรับกระดาษเหลือใช้ ส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นำทรัพยากรมาหมุนเวียนและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้งส่งมอบให้กับน้อง ๆ เยาวชน

Green Meeting ใน APEC 2022 Thailand

15 โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้รับชั้นหนังสือกระดาษรีไซเคิล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย / โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่ / โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จ.น่าน / โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จ.พะเยา / โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ / โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี / โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา / โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก / โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี / โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร / โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร / โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู / โรงเรียนบ้านท่ามะกา จ.กาญจนบุรี / โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ. ราชบุรี / โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา

Published on: Nov 15, 2022

(Visited 599 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว