อุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตประเทศไทย โชว์ศักยภาพใน COP 27 ชูแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำเร็จ เป็นประเทศแรกของโลก

(11 พฤศจิกายน – ประเทศอียิปต์) นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งประเทศไทย (Thai Cement Manufacturers Association-TCMA) และ Vice President -Cement and Green Solution Business เอสซีจี  แถลงข่าวความสำเร็จของแผนงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Cement and Concrete Roadmap) ของอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตในประเทศไทย โดยประเทศแรกของโลก ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมซีเมนต์และคอนกรีตโลก (GCCA)  ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 (COP27) ณ เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์  แผนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ผลิตซีเมนต์แห่งประเทศไทย (TCMA) สมาคมผู้ผลิตคอนกรีตแห่งประเทศไทย (TCA) และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ตลอดกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การวิจัยพัฒนาด้านวัสดุและนำเทคโนโลยี เกิดเป็น‘ปูนลดโลกร้อน หรือปูนซีเมนต์ไฮบริด’ และกระตุ้นให้มีการใช้งานแทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิมโดยเร็ว

นอกจากนี้ เอสซีจียังเป็นสมาชิกของสมาคมรายแรกที่ออกผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ สูตรไฮบริด รักษ์โลก (Hybrid Cement) นำเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานน้อยลง 30%  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50 กิโลกรัมต่อตัน แต่แข็งแรง ทนทาน รับกำลังอัดได้ดีกว่าหรือเทียบเท่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี

เอสซีจี แถลงข่าวความสำเร็จของแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Cement and Concrete Roadmap) ของอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตในประเทศไทย

Published on: Nov 15, 2022

(Visited 350 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว