มูลนิธิเอสซีจี มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ ให้ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

มูลนิธิเอสซีจี โดย นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในทุกระยะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ที่ 4 จากขวา) แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง (ขวาสุด) พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านโป่ง ผู้บริหารของโรงพยาบาล และส่วนราชการในพื้นที่ เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ดังกล่าว เป็นนวัตกรรมของเอสซีจีที่ออกแบบให้เหมาะกับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือแม้แต่เป็นห้องพักผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่น ๆ ด้วยระบบควบคุมความดันอากาศที่มีประสิทธิภาพ เเละระบบกรองอากาศระดับ HEPA ที่ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยโครงสร้างทุกชิ้นมีความแข็งแรงและใช้พลาสติกที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนประกอบหลัก จึงสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมูลนิธิเอสซีจีได้มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ช่วยกันแคร์ดูแลกัน” ให้ประเทศไทยพ้นภัยครั้งนี้

รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ ผู้จัดการสำนักงานบริหารแบรนด์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
  2. นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอบ้านโป่ง
  3. นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
  4. นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
  5. นายกฤษณะ คำจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง
  6. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
  7. นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลบ้านโป่ง
  8. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา
  9. นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่ง
  10. แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่
(Visited 1,515 times, 1 visits today)