มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบ “นวัตกรรมห้องเอกซเรย์โมดูล่าร์” หลังแรกของไทย มูลค่า 2 ลบ. ให้รพ. สนามผู้สูงอายุบางขุนเทียน หนุนเหล่านักรบเสื้อขาวต่อสู้โควิด-19

มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบห้องเอกซเรย์โมดูลาร์ (Modular X-Ray Unit) มูลค่า 2 ล้านบาท แก่ รพ.สนาม ณ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งปัจจุบันรองรับผู้ป่วยกว่า 700 เตียง เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยในการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิด-19

ห้องเอกซเรย์โมดูลาร์นี้ นับเป็นนวัตกรรมแรกของไทย ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ โดยทีม Living solution SCG ซึ่งก่อสร้างในโรงงานใช้เวลาติดตั้งหน้างาน เพียง 7 วัน โดยห้องดังกล่าวถูกจัดการอากาศให้มีความดันลบ (Negative Pressure Room)  ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศและป้องกันอากาศรั่วไหล ถูกจัดการอากาศให้เหมาะสมก่อนปล่อยสู่ภายนอก เพื่อลดการกระจายของเชื้อไวรัส สร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

Control room สำหรับบุคลากรทางการเเพทย์ เป็นพื้นที่การปฎิบัติเพื่อควบคุมเครื่อง X-ray
X-ray roomสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

พื้นที่การใช้งาน ห้องเอกซเรย์โมดูลาร์  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน  คือ

  1. Control room สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นพื้นที่การปฏิบัติเพื่อควบคุมเครื่อง X-ray มีผนังกันรังสีกั้นเพื่อความปลอดภัย สื่อสารกับคนไข้ผ่านระบบสื่อสาร
  1. Xray room สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายในติดตั้งเครื่อง X-ray รองรับการเชื่อมต่อระบบไอทีเข้าสู่ส่วนกลางของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ วัสดุต่างๆ เช่น ผนัง กระจก และประตู ออกแบบเพื่อป้องกันรังสีเอกซเรย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านรังสีด้วยเช่นกัน

Published on: Sep 1, 2021

 

(Visited 904 times, 1 visits today)