มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง แก่สถาบันประสาทวิทยา มูลค่า 2 ล้านบาท

มูลนิธิเอสซีจี นำโดยนายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงให้สถาบันประสาทวิทยา มูลค่า 2 ล้านบาท โดยมี นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันประสาทวิทยา พญ.พึงใจ เขียนดวงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา นพ.เขตต์ศรีประทักษ์ นพ.ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา และ นพ.อภิณัฐ รอดวรรณะ นพ.ชำนาญการ สถาบันประสาทวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องดังกล่าว สามารถช่วยตรวจผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่มีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ หัวใจโต โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการตรวจด้วยการใช้การสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง และรายงานผลเป็นภาพให้เห็นบนจอ ซึ่งจะแสดงรูปร่าง ขนาด การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจอย่างชัดเจน

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. พญ.พึงใจ เขียนดวงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา
  2. นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันประสาทวิทยา
  3. พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา
  4. นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา
  5. นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี
  6. นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี
  7. นพ.อภิณัฐ รอดวรรณะ นพ.ชำนาญการ สถาบันประสาทวิทยา
  8. นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ นพ.ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา
มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง แก่สถาบันประสาทวิทยา

Published on: Jul 2, 2021 

(Visited 498 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว