เอสซีจี มอบผ้าคลุมกันไฟลามสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เสริมความปลอดภัย รับแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง

เอสซี นำโดยนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายอนุวัตร เฉลิมไชย Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และนายศรัณย์ วงศ์รัตน์ Merchandise and Sourcing Director บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมมอบผ้าคลุมกันไฟลามสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Fire Blanket) ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ

ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากช่วยประหยัดค่าน้ำมันและค่าซ่อมบำรุง อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล ผู้นำในการจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับการก่อสร้าง รวมถึงโซลูชันที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เล็งเห็นถึงประโยชน์ของผ้าคลุมกันไฟลามสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพราะสามารถช่วยลดความสูญเสียกรณียานยนต์ไฟฟ้า เกิดเพลิงไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียม ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวรถ จึงได้มอบผ้าคลุมกันไฟลามดังกล่าว แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใช้งานในพื้นที่จอดรถบริเวณจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าของโรงพยาบาลฯ เพื่อใช้ระงับเหตุและปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ใช้งานและบริเวณโดยรอบ เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีบุคลากรและผู้ป่วยเข้ามาใช้งานในพื้นที่มากถึง 10,200 คนต่อวัน และมีรถยนต์เข้ามาในพื้นที่มากกว่า 5,800 คันต่อวัน  ในจำนวนนี้คิดเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ประมาณร้อยละ 8  และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ผ้าคลุมกันไฟลามสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กลาส สามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 1,000 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ ผ้าคลุมกันไฟลามสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล นำมาจัดจำหน่ายนั้น ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กลาส ที่สามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เปลวไฟลุกลาม ไปยังรถข้างเคียงหรืออาคารโดยรอบ ลดโอกาสเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center ทุกวัน (8.30-20.00 น.) ทางโทรศัพท์ 02-586-2222  Line: @scghome และ Facebook Page: SCG Home

Published on: Mar 21, 2024

(Visited 235 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว