เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

กรุงเทพฯ : 28 สิงหาคม 2566 – เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

 1. นายสุรชัย นิ่มละออ
  เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
  เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
 2. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
  เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล
 3. นายสุรชัย นิ่มละออ
  เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน
 4. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
  เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูง 4 คน เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ดังนี้

 1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
 2. นายยุทธนา เจียมตระการ
 3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
 4. นายนิธิ ภัทรโชค

ประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญ

 • นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
  ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี, General Director-Long Son Petrochemicals Company Limited เวียดนาม
 • นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ลีฟวิงโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, Head of Distribution and Retail Business-SCG Cement-Building Materials Company Limited
 • นายสุรชัย นิ่มละออ
  ดำรงตำแหน่ง President-Green Solution Business บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด, Chief Innovation & Technology Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
 • นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
นายสุรชัย นิ่มละออ
นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

Published on: Aug 28, 2023 

(Visited 4,871 times, 3 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว