เอสซีจี และพันธมิตร ร่วมใจฟื้นฟูท้องทะเลเกาะสาก จ.ชลบุรี ด้วยบ้านปะการังจาก CPAC 3D Printing Solution ในโครงการ “รักษ์ทะเล”

เอสซีจี จับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มูลนิธิ Earth Agenda พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ เมืองพัทยา บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) ตัวแทนผู้จัดงานมหกรรมดำน้ำ Thailand Dive Expo (TDEX) และผู้ประกอบการ Sea Walker คืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทยภายใต้โครงการ “รักษ์ทะเล ร่วมกันวางวัสดุฐานเกาะตัวอ่อนปะการังหรือบ้านปะการัง บริเวณเกาะสาก จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับการประกาศเป็นเขตฟื้นฟู โดยครั้งนี้มีการวางบ้านปะการังทั้งสิ้น 34 หลัง รวมมูลค่า 880,000 บาท จากเงินบริจาคของเอสซีจี 500,000 บาท เงินบริจาคของศุภาลัย 200,000 บาท และจากการระดมทุนจากผู้บริจาคกว่า 200 รายผ่านมูลนิธิ Earth Agenda เป็นเงินจำนวน 180,000 บาท      

โครงการ “รักษ์ทะเล” ดำเนินการโดยมูลนิธิ Earth Agenda ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอสซีจี มุ่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ท้องทะเลไทย โดยนำปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล มาขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ  จากการดำเนินงานมา 4 ปี ได้รับเงินบริจาครวม 2,400,000 บาท มีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และวางบ้านปะการังไปแล้ว 10 แห่ง อาทิ เกาะไม้ท่อน เกาะราชา จ.ภูเก็ต เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น และล่าสุดที่เกาะสาก จ.ชลบุรี  จากการสำรวจที่เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต พบว่า มีตัวอ่อนปะการังลงเกาะที่บ้านปะการังเฉลี่ย 57 โคโลนีต่อหลัง มีสัตว์ทะเลและปลาเข้ามาอาศัยกว่า 15 ชนิด โดยจากการวางบ้านปะการังทั้งหมดที่ผ่านมา คาดว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ลงเกาะให้ตัวอ่อนปะการังได้กว่า 22,500 โคโลนี  จึงนับเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยเพิ่ม ความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศทางทะเล และเพิ่มทัศนียภาพที่ดีให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ทะเลให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วย สำหรับองค์กรและผู้มีจิตอนุรักษ์สามารถร่วมบริจาค เพื่อผลิตและจัดวางบ้านปะการัง หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ “รักษ์ทะเล” ได้ที่ www.lovethesea.net

บ้านปะการังผลิตจากปูนคาร์บอนต่ำ ด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution

ทั้งนี้ โครงการ “รักษ์ทะเล” สอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG 4 Plus ของเอสซีจี ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับ การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยเน้นสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญจากพันธมิตร เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรใต้ทะเล คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

Published on: Dec 19, 2023

(Visited 196 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว