Riken บริษัทร่วมทุนของ SCGC เปิดโรงงาน ขยายกำลังการผลิต PVC รองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น จากอุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับสายไฟ

ปทุมธานี 6 กรกฎาคม 2566 บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด (Riken) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ หรือพีวีซีคุณภาพสูง (PVC Compound) บริษัทร่วมทุนของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เปิดโรงงานและสายการผลิตประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีเพิ่มขึ้น 10% เสริมให้ Riken มีศักยภาพการแข่งขัน ตอบรับความต้องการเม็ดพลาสติกอุตสาหกรรมสายไฟที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับสายไฟยานยนต์  สายไฟอาคาร รวมไปถึงพลาสติกสำหรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก SCGC และบริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดโรงงาน ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

Riken บริษัทร่วมทุนของ SCGC เปิดโรงงาน ขยายกำลังการผลิต PVC

สำหรับการขยายกำลังการผลิตครั้งนี้ มีการใช้เครื่องจักรในการผลิต PVC Compound ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมใช้เทคโนโลยีและสูตรการผลิตที่เป็นเลิศ โดยทีม R&D ที่แข็งแกร่งจากบริษัท Riken Technos Corporation ประเทศญี่ปุ่น มุ่งตอบโจทย์การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) หนึ่งในเมกะเทรนด์โลกที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้มีความต้องการใช้เม็ดพลาสติกพีวีซีสำหรับสายไฟขยายตัวสูงขึ้น ตลอดจนเทรนด์ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health and Well-being) ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้ตลาดเม็ดพลาสติกพีวีซีสำหรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาค และ Riken จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกพีวีซีคุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยพร้อมเป็นเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเร่งสปีดการขยายตัวให้กับโครงสร้างพื้นฐาน และช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อมกัน

โรงงานและสายการผลิตประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี

เกี่ยวกับ Riken

บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2532 โดยเป็นการร่วมลงทุนจาก 4 บริษัททั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ได้แก่ Riken Technos Corporation และ Mitsui and Company Limited จากประเทศญี่ปุ่น Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited (ในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี) และ Mitsiam International Limited จากประเทศไทย

โรงงานตั้งอยู่ ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 69,000 ตารางเมตร ดำเนินการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี และเม็ดพลาสติกอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ สิ่งเเวดล้อม และ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 9001, ISO 14001และ ISO 45001

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.rikenthai.com/th/

เกี่ยวกับ SCGC

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์

SCGC มุ่งสร้างสรรค์ “นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้” (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com

Published on: Jul 7, 2023

(Visited 571 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว