REPCO NEX ใน SCGC จับมือ คริติคอล แฟซิลิตี้ พัฒนาโซลูชันระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับความปลอดภัยในโรงงาน

กรุงเทพฯ – 11 สิงหาคม 2565 : บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ร่วมกับบริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CFT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ พร้อมโซลูชันระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงครบวงจร เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องจักร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานของโรงงาน โดยจะให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงาน อาหาร เครื่องดื่มและยา แพคเกจจิ้ง ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โซลูชันระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

นายโชคชัย มนตรีอมรเชฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO NEX) ในธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เปิดเผยว่า “REPCO NEX ดำเนินธุรกิจให้บริการโซลูชันและงานซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างเช่น “ฟ้าผ่า” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในประเทศที่อยู่ในเขตมรสุม สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก  โดยข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่า ความเสียหายจากฟ้าผ่าในแต่ละครั้งมีมูลค่าสูงถึง 250 ล้านบาท นอกจากความเสียหายของตัวโรงงาน อาคาร ระบบไฟและเครื่องจักรต่าง ๆ แล้ว อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้อีกด้วย  การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้   REPCO NEX จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าอย่างบริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CFT  เพื่อส่งมอบโซลูชันระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้ทีมวิศวกรมืออาชีพที่ดูแลในทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ควบคู่กับการดูแลชุมชนรอบโรงงานให้ปลอดภัย”

นายโชคชัย มนตรีอมรเชฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

นายประทีป กิ่งทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (CFT) กล่าวว่า “ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้รับความสนใจและรับรู้มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าหลายครั้งในภูมิภาค สภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวน ทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยขึ้น จึงส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากฟ้าผ่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ ซึ่งนับเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้ง นอกจากนั้น การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยังก่อให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเทคโนโลยีใหม่และตัวเทคโนโลยีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ด้วยเหตุนี้ CFT จึงก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแปรปรวนที่มีมากขึ้นและปิดช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโซลูชันการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โดยCFT นำเสนอนวัตกรรมระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากระบบทั่วไปในตลาด ด้วยการผสมผสานผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับจากการใช้งานจริงเข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคด้านฟิสิกส์ของฟ้าผ่าที่แข็งแกร่ง การร่วมมือกันของ CFT และ REPCO NEX ในครั้งนี้จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดแข็งที่แตกต่างของ CFT ด้วยขีดความสามารถด้านวิศวกรรมขั้นสูงของ REPCO NEX การร่วมมือกันในเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้นับเป็นการนำเสนอระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่มีประสิทธิผลสูงที่สุดที่พร้อมตอบสนองความต้องการอันเร่งด่วนของอุตสาหกรรมสำคัญในยุค Industry 4.0”

นายประทีป กิ่งทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับ REPCO NEX ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี หรือ SCGC

REPCO NEX เป็นบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี หรือ SCGC ดำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร (Asset Performance) แบบครบวงจร ตั้งแต่งานด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน การบำรุงรักษา ไปจนถึงบริการตรวจสอบสถานะเครื่องจักร ผ่านเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ  จากการดำเนินงานที่สั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากว่า 30 ปี ทำให้ REPCO NEX มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับบริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CFT

CFT เป็นผู้แทนจำหน่ายระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบและอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จและ ระบบต่อลงดิน ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้าผ่าและระบบที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศทั่วโลก ให้บริการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ออกแบบและติดตั้งระบบ โดยได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรม อาทิ น้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี การบิน โรงแรมและการท่องเที่ยว มากว่า 10 ปีในประเทศไทย

Published on: Aug 15, 2022

(Visited 1,160 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว