นายกฯ พบ 80 ซีอีโอทั่วเอเชียหารือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน

(21 กันยายน 2566 กรุงเทพฯ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้พบปะ 80 ผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วเอเชีย ผ่านการประชุมออนไลน์จากสหรัฐอเมริกา เพื่อหาแนวทางสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียให้แข็งแกร่ง จัดโดยสภาธุรกิจเอเชีย (the Asia Business Council)

เกี่ยวกับสภาธุรกิจเอเชีย: the Asia Business Council เป็นองค์กรอิสระที่ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั่วเอเชีย เพื่อแสวงหาความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของเอเชีย

Mr. Roongrote Rangsiyopash, CEO of SCG and member of the Board of Trustees of ABC, moderated the session

Published on: Sep 22, 2023

(Visited 310 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว