SCG จับมือ CPN คว้า LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria

เอสซีจี โดย SCG Green Building Solution จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) พัฒนาศูนย์อาหาร “foodwOrld” ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สู่มาตรฐานระดับสูงสุดของ LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant / Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย ด้วยการออกแบบและปรับปรุงศูนย์อาหารให้คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่และรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดกล่าวว่า “เอสซีจี โดย SCG Green Building Solution คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานภายในอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้า ตลอดจนโซลูชั่นด้านที่ปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากลแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับประเทศและสากลหลายองค์กรให้ร่วมออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน เช่น สตาร์บัคส์ คอฟฟี (ประเทศไทย) และโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยล่าสุดเอสซีจีได้รับโอกาสให้เป็นที่ปรึกษาอาคารเขียว ดูแลการดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร “foodwOrld” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้ประหยัดพลังงาน มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการการก่อสร้างและเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงานผู้ใช้งานภายในอาคารทุกคน ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของเอสซีจีที่สามารถร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพตามเนื้อหาการประเมินอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) ระดับสูงสุดในทุกด้าน จนทำให้ CPN ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย”

รางวัล LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant / Cafeteria
รางวัล LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant / Cafeteria

ทางด้าน นายจิรวัฑฒ์ นิรุธนภาพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CPN ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการเพื่อตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงมีแผนงานที่จะปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อาหารบริเวณชั้น 7 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร และเป็นจุดรองรับการใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งในศูนย์การค้า โดยตั้งใจออกแบบให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นต้นแบบของการช่วยอนุรักษ์และประหยัดทรัพยากรในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง CPN เล็งเห็นว่า SCG Green Building Solution เป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะ LEED Consultant ที่มีบริการครบวงจรและมีสินค้าที่ตอบโจทย์การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว จึงมั่นใจมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาปรับปรุงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ตั้งไว้และขอการรับรอง LEED ระดับ Gold โดยเอสซีจีได้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยความเชี่ยวชาญ จนทำให้ผ่านการรับรองได้ถึงระดับ Platinum ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสำเร็จครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับมาตรฐานศูนย์อาหาร ของประเทศไทยสู่เกณฑ์ความยั่งยืนระดับโลก และเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของทาง CPN และเอสซีจีที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างจริงจัง”

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของอาคารที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในโลก สำหรับหน่วยงานที่สนใจยื่นขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว สามารถติดต่อ SCG Green Building Solution เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-586-5010 หรืออีเมล scggreenbldg@scg.com หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องมาตรฐานอาคารเขียว และเลือกชมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเอสซีจี พร้อมตอบโจทย์อาคารเขียวอย่างครบวงจร ได้ที่ http://greenbuilding-material.com

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

SCG Green Building Solution ร่วมออกแบบศูนย์อาหาร foodwOrld ให้ประหยัดพลังงาน
SCG Green Building Solution ร่วมออกแบบศูนย์อาหาร foodwOrld ให้ประหยัดพลังงาน
SCG Green Building Solution ร่วมออกแบบศูนย์อาหาร foodwOrld สู่ LEED Platinum
SCG Green Building Solution ร่วมออกแบบศูนย์อาหาร foodwOrld สู่ LEED Platinum
(Visited 1,318 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว