แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (Isolation Capsule for Air Transportation)

เมื่อมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 ในระยะทางไกลและเร่งด่วน ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ยังคงรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที พาหนะที่สามารถเดินทางได้รวดเร็วอย่างเครื่องบินขนาดเล็กจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องวิธีการเคลื่อนย้ายที่ต้องไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ น้ำหนักที่ใช้บรรทุก ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินต่าง ๆ

เอสซีจี ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู้ภัยโควิด 19 จึงออกแบบ “แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ” (Isolation capsule for Air transportation) ที่ตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ด้วยแคปซูลที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับการบรรทุกในเครื่องบินขนาดเล็ก ใช้พลาสติก PVC ที่มีความทนทานสูง แต่น้ำหนักเบา พร้อมมีระบบควบคุมความดันลบที่ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ และอากาศภายในแคปซูลจะถูกดูดออกผ่านเครื่องกรองเชื้อที่มีประสิทธิภาพถึง 99.95% รวมทั้งแบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานถึง 5 ชม. ที่สำคัญคือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาตรฐานการบินด้วย

แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ
แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ
แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ
(Visited 1,180 times, 1 visits today)