เอสซีจี ร่วมประชุม Forest Restoration in Mining Sites ประเทศอียิปต์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) เข้าร่วมประชุมหัวข้อ Forest Restoration in Mining Sites ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP14) พร้อมนำเสนอเรื่องการฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้แทนจากนานาชาติให้ความสนใจในวิธีการปฏิบัติการฟื้นฟูป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของเอสซีจีเป็นอย่างมาก

(Visited 264 times, 1 visits today)