เอสซีจี ร่วมประชุม Forest Restoration in Mining Sites ประเทศอียิปต์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) เข้าร่วมประชุมหัวข้อ Forest Restoration in Mining…