CPAC จับมือ 11 พันธมิตรธุรกิจ เสริมแกร่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่

เอสซีจี โดย บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ Construction Solution” กับพันธมิตรธุรกิจ 11 บริษัท เพื่อพัฒนาโซลูชั่นการก่อสร้างที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ปัจจุบันต้องการบริการแบบครบวงจร โดย CPAC ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตผสมเสร็จ ได้นำเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีและเครื่องมือการบริการล้ำสมัยที่มี เช่น การออกแบบ การตรวจสอบโครงสร้าง และเทคโนโลยีด้านการขนส่ง มาเสริมกับนวัตกรรมของพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งในแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาเป็นโซลูชั่นในระยะแรกทั้งหมด 9 โซลูชั่น ให้ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพพร้อมบริการที่ตอบโจทย์แบบครบวงจร เช่น  Lifetime Solution ซึ่งให้บริการตั้งแต่การสำรวจและตรวจประเมินสภาพความเสียหายของโครงสร้างอาคารด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิศวกรรม รวมถึงการสำรวจโดยใช้เครื่องบินเล็กไร้คนขับ (Flying Drone) และเรือบังคับที่มีความแม่นยำและทันสมัย แล้วนำผลมาวิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดวิธีการ ตลอดจนให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา พร้อมดำเนินการซ่อมแซม ต่อเติม และเสริมกำลังโครงสร้างให้อย่างเบ็ดเสร็จ

 

พิธีลงนามร่วมกับพันธมิตร 11 ราย

 

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC มองว่าการร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน โดยนำจุดแข็งและนวัตกรรมของแต่ละบริษัทมาต่อยอดและพัฒนาออกเป็นโซลูชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งการมีเป้าหมายเดียวกันของพันธมิตรกับเรา ในการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตและแข็งแรง และจะสะท้อนกลับมาที่ผู้ให้บริการ ซึ่งถือเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และช่วยให้สามารถแข่งขันกับประเทศข้างเคียง รวมถึงคู่แข่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามาได้อีกด้วย”

ทั้งนี้ พันธมิตรธุรกิจด้านการก่อสร้าง 11 ราย ที่ร่วมลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย Siam Remedy Co., Ltd., S.C.B. Engineering Co., Ltd., Cormixs International Co., Ltd., บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสุวรรณวิชญ์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เดอะบิลเดอร์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท เมทริค อินดัสทรี จำกัด, บริษัท สยามบีบีอาร์ซิสเทม จำกัด, บริษัท เอ็มเอ็ม แอนด์พี จำกัด และ K Block Technology Co., Ltd ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว ได้พัฒนาเป็น Solution ต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น Lifetime Solution, Farm Solution, Mobile Precast Plan Solution, Precast Service Solution, Earthwork Solution, Structural for Infrastructure Solution, Mass Concrete Solution และ Airport Solution

ตัวอย่างงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตและเหล็ก
(Visited 818 times, 1 visits today)