เอสซีจี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ASEAN Minerals Awards

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ซึ่งเป็นตัวแทนเหมืองจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เข้าร่วมประกวดประเภท Minerals Mining ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากคณะกรรมการ ASEAN Minerals Award ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือด้านแร่ธาตุของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จัดให้มีการประกวดรางวัลเหมืองแร่ดีเด่นระดับอาเซียน ในวันประชุมกลุ่มความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียนระดับรัฐมนตรี โดยเกณฑ์การตัดสินนั้น จะต้องเป็นเหมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชนและคุณภาพชีวิตพนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเหมืองแร่ และเป็นต้นแบบต่อเหมืองแร่อื่นๆ ในอาเซียน

(Visited 669 times, 1 visits today)