เอสซีจี ร่วมประชุม GCCA เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นายชนะ ภูมี  Vice President–Cement and Construction Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าร่วมประชุม…

เอสซีจีเผย “การมีส่วนร่วมของชุมชน” เป็นหัวใจสำคัญช่วยผลักดันให้คว้ารางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรุงเทพฯ : นายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and  Service Director เอสซีจี รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากพลเอก…

เอสซีจี ต่อยอดโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายศาณิต เกษสุวรรณ Business Stakeholders Engagement Director ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พร้อมด้วยพนักงานจากสำนักงานใหญ่บางซื่อและโรงงานปูนซีเมนต์ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนภาครัฐ…

เอสซีจี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ASEAN Minerals Awards

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ซึ่งเป็นตัวแทนเหมืองจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เข้าร่วมประกวดประเภท Minerals Mining ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากคณะกรรมการ ASEAN…

เอสซีจี จับมือ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดย นายไสว มุทิตาสกุล หัวหน้าคณะทำงานฟื้นฟูเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์…

เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานฟื้นฟูเหมือง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังวิธีการและผลการดำเนินการฟื้นฟูเหมืองที่ผ่านมาของเอสซีจี สำหรับการหารือครั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเอสซีจีได้รวบรวมทุกความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานฟื้นฟูเหมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้ให้กับเหมืองอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

เอสซีจี คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม 7 รางวัล

จากความมุ่งมั่นของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ทำให้โรงปูนซีเมนต์และเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานของเอสซีจี ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล จาก…

เอสซีจี ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน

บริษัทในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product) 37 ผลิตภัณฑ์  และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) 23 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก…

วิธีคิด ‘ทำดีให้คน (มอง) เห็น’ วิดีโอรับบริจาคให้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วที่ใช้ตาดูไม่ได้

‘คลิปนี้ควรใช้หูในการรับชม’ คือบรรยายสั้นๆ สำหรับคลิปวิดีโอ ทำดีให้คน (มอง) เห็น ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว คำแนะนำอันแปลกประหลาดทำเอาเราอดไม่ได้ที่จะใช้นิ้วโป้งขวากดเข้าไปดู ใช้ตาสองข้างอ่านคำพูดที่บอกว่านี่คือคลิปวิดีโอขอรับบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ก่อนใช้สองหูซ้าย-ขวาฟังเรื่องราวที่เหลือ ใช่, คุณต้องใช้แต่หูเท่านั้น เพราะวิดีโอที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้ไม่มีภาพตลอด 5 นาทีแรก    …

รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที ต้นแบบการฟื้นฟูต้นน้ำให้ป่าอยู่รอด ชุมชนเข้มแข็ง

“ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม” เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงวางแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำของประเทศไทยให้อุดมสมบูรณ์ รวมถึงส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ ตลอดจนพื้นที่ปลายน้ำที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติให้ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ นับเป็นแนวคิดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถสร้างความความยั่งยืนให้กับผืนป่าและชุมชนได้อย่างแท้จริง … พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นน้ำ และเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่ที่สำคัญของประเทศ แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา…