กระทรวงสาธารณสุข เอสซีจี สยามยามาโตะ และคูโบต้า เร่งเดินหน้า “โครงการวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น มั่นใจถึงแขนพี่น้องประชาชน” สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัยจากโควิด 19 ให้แก่พี่น้องชาวใต้

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ สัมพันธ์ ศิริพงษ์ สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี และนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนาย วราวุฒิ พิมเสน Business Stakeholder Engagement Director – South Chain บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนเชิงรุก 100,000 โดส ใน “โครงการวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น มั่นใจถึงแขนพี่น้องประชาชน”  ณ โรงเรียนบ้านโคกสยา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยสร้างความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 นอกจากนี้ ยังมีแผนสนับสนุนการฉีดวัคซีนในจังหวัดปัตตานี และยะลา อีกด้วย โดยเอสซีจี สนับสนุนรถขนส่งจากบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ที่มีเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ดูแลรักษาคุณภาพวัคซีนตลอดเส้นทาง

โครงการวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น มั่นใจถึงแขนพี่น้องประชาชน

“โครงการวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น มั่นใจถึงแขนพี่น้องประชาชน” เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข  เอสซีจี สยามยามาโตะ และคูโบต้า เพื่อเร่งกระจายและฉีดวัคซีนไฟเซอร์เชิงรุกใน 3 จังหวัดภาคใต้ ขนส่งโดยบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด มีระบบเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ และระบบติดตามตลอดเส้นทาง (Real time Temperature traceability System) หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง หรือสูงกว่าที่กำหนด ข้อมูลแจ้งเตือนทันทีที่ศูนย์ Command Center สำหรับการขนส่งวัคซีนครั้งนี้ จะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 2 – 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการขนส่ง และได้รับมาตรฐานสากลด้านความสะอาด ปลอดการปนเปื้อน สำหรับสินค้าด้านอาหารและยารักษาโรคจาก GMP GHP และ BRC นอกจากการขนส่งจะช่วยยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนแล้ว ยังสามารถจัดส่งวัคซีนได้ทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากได้อีกด้วย โดยสามารถเลือกขนาดรถทั้งเล็กและใหญ่ได้ตามเหมาะสม

 

Published on: Oct 25, 2021

(Visited 593 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว