ต้องสร้างเวทีให้คนรุ่นใหม่ ทิศทางรักษาพนักงานสไตล์ SCG

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าองค์กรขนาดใหญ่อย่าง SCG ซึ่งเป็นผู้นำในด้านวัสดุก่อสร้างและเคมีภัณฑ์มานานมากกว่า 100 ปี มีค่าอายุงานเฉลี่ย (Service years) ของพนักงานอยู่ที่ 12 ปี และมีอัตราการลาออก (Turnover rate) เพียง…