SCG และบริษัทในกลุ่ม คว้า 6 รางวัล SET Awards 2022 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม

เอสซีจี คว้า 6 รางวัล SET Awards 2022 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่ง และความยั่งยืนของตลาดทุนไทย เอสซีจี…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี รับรางวัล 2 รางวัล “SET Awards 2022” ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

เอสซีจี โดย คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่–การบริหารกลาง เอสซีจี  คุณณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา Investor Relations Director  คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management…

ดาวน์โหลดข่าว