21 พันธมิตร เครือข่าย CECI ร่วมสร้างคุณค่าให้ “ขยะ” จากอุตสาหกรรมก่อสร้าง พลิกวงการก่อสร้างไทยสู่ Green & Clean Construction

“เราสร้างอาคารที่สวยงามเสร็จแล้ว แต่กลับมีขยะอีกกองหนึ่งตั้งอยู่ หากเราสามารถบริหารจัดการเศษวัสดุเหล่านี้ได้ งานก่อสร้างทั้งหมดก็จะสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบ” เป็นคำพูดที่สะท้อนถึงจุดมุ่งหมายของ “เครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy in Construction Industry– CECI” ที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นน้ำ…

ความร่วมมือคือพลังสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนประโยชน์ให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“กองขยะมากมายที่รอการจัดการ คือความจริงที่ทุกคนต้องร่วมคิดและหาทางออก ไม่ใช่การทำงานของคนเพียงคนเดียว” คำกล่าวของ Ms. Kakuko Nagatani-Yoshida – Regional Coordinator for Chemicals, Waste and Air…

ดาวน์โหลดข่าว

วงการก่อสร้างร่วมเปลี่ยนโลก เริ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม

การก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรจำนวนไม่น้อย ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการที่ดีก็อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน เอสซีจี จึงชวนผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้ ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาวัสดุก่อสร้าง สถาปนิก และนักออกแบบเทคโนโลยีชั้นนำ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้าบริการเหล่านี้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในเวทีสัมมนา “Transformation to the Circular…

ดาวน์โหลดข่าว

ศิลปะหมุนเวียนทรัพยากรได้ ไม่ให้เกิดขยะ SD Symposium 10 Years

6 กันยายน 2562… ในงานอีเวนท์แต่ละงาน สิ่งที่เราเห็นเหมือนกันคือ Backdrop ของงาน เมื่อจัดงานเสร็จแล้วก็รื้อและนำไปทิ้งนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่งาน SD Symposium 10 Years ‘Circular Economy:…

จัดการวิกฤตขยะไม่ใช่เรื่องยาก! เวที SD Symposium 10 Years ชวนทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ สู่การจัดการที่ยั่งยืน

ต้องยอมรับว่าวิกฤตปัญหาขยะที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ การแก้ไขจึงต้องเริ่มต้นจากตัวเรา และทุกภาคส่วนของสังคมต้องประสานความร่วมมือ ทั้งการปลูกจิตสำนึกและสร้างองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เกิดการจัดการขยะตั้งแต่น้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน “จัดการขยะ” เรื่องของทุกคนและทุกภาคส่วน เมื่อได้ยินข่าวสัตว์ทะเลตายเพราะขยะ ใครควรจะรับผิดชอบต่อปัญหานี้ ระหว่างผู้ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ ผู้บริโภคที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ หรือมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เด็ดขาด “เราทุกคนคือขยะ”…

ดาวน์โหลดข่าว

ทุกส่วนผนึกกำลัง ยื่นนายกฯ 4 มาตรการ เร่งแก้วิกฤตขยะไทย

นายกฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอแก้ปัญหาขยะ หลังทุกภาคส่วนร่วมเสนอ 4 แผนจัดการปัญหาวิกฤตขยะในงาน “SD Symposium 2019” ได้แก่ การยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการขยะ–ผลักดันภาคธุรกิจผลิตสินค้าที่เอื้อต่อการรีไซเคิล และรับผิดชอบซากสินค้า–สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน–บังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษอย่างจริงจัง นายกฯเผย ขยะทะเลถือเป็นปัญหาร่วมกัน พร้อมยืนยันเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐ…

ดาวน์โหลดข่าว

45 พันธมิตรผนึกพลัง เร่งผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

45 พันธมิตรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ผนึกกำลังในงาน “SD Symposium 10 Years: Collaboration for Action” ระดมสมองลุยแก้วิกฤตทรัพยากรด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รณรงค์การ…

ดาวน์โหลดข่าว