SCGC ร่วมกับ Oxford ประเทศอังกฤษ เปิดตัวโครงการทุนวิจัย SCGC–FIRST เร่งพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และวัสดุพลาสติกเพื่ออนาคต

ออกซ์ฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ – 18 ธันวาคม 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาค และผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด…

ดาวน์โหลดข่าว