เอสซีจี พัฒนานวัตกรรมสินค้า “ปูนคาร์บอนต่ำ” รายแรกของไทย ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต เตรียมความพร้อมก้าวสู่ Net Zero Emissions ย้ำความเป็นผู้นำ ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ Low Carbon ตลอดทั้ง Supply Chain

“เราไม่ได้พัฒนาปูนคาร์บอนต่ำ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ได้นำนวัตกรรมและองค์ความรู้ มาเพิ่มคุณสมบัติปูนซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนองตอบความต้องการลูกค้าในทุกลักษณะการใช้งาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลโลกไปพร้อมกัน ถือเป็นอีกขั้นของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” คุณสุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ในเอสซีจี ปูนซีเมนต์มีความสำคัญอย่างมากต่อการก่อร่างสร้างเมือง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความแข็งแรงทนทาน…