เอสซีจี ร่วมสร้าง Inclusive Society ปั้นชุมชนพึ่งพาตนเอง ฟื้นน้ำ สร้างป่า พัฒนาอาชีพมั่นคง มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

เอสซีจี ขับเคลื่อน  Inclusive Society ปลุกพลังชุมชน จัดงาน SCG “The Possibilities for Inclusive Society – เติบโตไปด้วยกัน…กับโลกที่ยั่งยืน” ชูแนวคิดระเบิดจากข้างใน…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี เดินหน้าขับเคลื่อน Inclusive Society ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป

กรุงเทพฯ : 24 มิถุนายน 2567 – เอสซีจี ขับเคลื่อน Inclusive Society สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป ชวนทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยน…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี ปักธงสร้างสังคม Net Zero ด้วยนวัตกรรมกรีน มุ่งสู่องค์กรคล่องตัว-เปิดพื้นที่ปล่อยแสง-เสิร์ฟโซลูชันลูกค้าฉับไวยิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 – เอสซีจี เผยภารกิจก้าวต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่คนล่าสุด ย้ำเดินหน้า สร้างสังคม Net Zero ให้เติบโตอย่างยั่งยืน แก้วิกฤตโลกเดือด…

ดาวน์โหลดข่าว