KHUN Car และ โตไปไม่โกง Next Level นวัตกรรมชนะเลิศประเภทบรรษัทภิบาล ในงานปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก

โลกรวนอากาศร้อน สังคมเหลื่อมล้ำสูงไปจนถึงปัญหาการบริหารจัดการที่ขาดความโปร่งใส เที่ยงธรรม หลากปัญหาที่โครงการ ปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก (Hacks to Heal Our Planet: ESG Idea Pitching) มองเห็น จึงเปิดเวทีชักชวนคนรุ่นใหม่มาแสดงพลัง…

ชวนดูไอเดียนวัตกรรมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม และความโปร่งใส ในงาน ESG Symposium 2022

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไม่ว่าใคร อยู่มุมไหนของโลก ก็ล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกรวนทั้งสิ้น นอกจากปัญหาภาวะโลกร้อนที่สาหัสรุนแรงขึ้นทุกปี ก็มีปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นทับซ้อน ให้สถานการณ์โลกของเราย่ำแย่ลงไปอีก แต่ก็ใช่ว่าทุกภาคส่วนจะอยู่นิ่งกันเฉยๆ นอกจากภาคประชาชนที่เกิดความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและภาพรวมสังคม จนออกมาขับเคลื่อนผ่านแคมเปญกับโปรเจกต์เจ๋งๆ แล้ว ภาคธุรกิจเองก็ปรับตัวในส่วนของการผลิต ไปจนถึงสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน อย่างในงาน ESG…