บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย ในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน ที่ตำบาลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยขั้นตอนการขอประทานบัตรยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น นายประภาส แก้วพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน – ภาคเหนือ…

ดาวน์โหลดข่าว