ปูนลำปาง ชี้แจงไม่ได้เป็นเจ้าของเหมืองอมก๋อย และยืนยันจะไม่รับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดยเอกชนรายอื่น ซึ่งบริษัทไม่ได้ลงทุนหรือถือหุ้นใดๆ ทั้งนี้ บริษัทขอให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีนโยบายที่เข้มงวดในการไม่รับซื้อวัตถุดิบ หรือปัจจัยการผลิตจากแหล่งที่ไม่ได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้  บริษัทยังมีเป้าหมายลดการใช้ถ่านหินให้เป็นศูนย์ (Zero Coal) ในอนาคต…

เอสซีจี มุ่งมั่นทำเหมือง “แก่งคอย สระบุรี” เป็น Green Mining ต้นแบบของโลก

เอสซีจี ยืนยันว่าการทำเหมืองแร่หินปูนแก่งคอย จ.สระบุรี ได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบเหมืองด้วยวิธีการ Semi–Open Cut ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเว้นพื้นที่ตลอดแนวขอบเหมืองถึงร้อยละ 60 เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว (Buffer…

การทำเหมือง Semi Open Cut ทำให้มีป่าเป็นแนวป้องกัน คนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้

12 มีนาคม 2562…หนึ่งในกิจกรรมแฟนเพจเอสซีจี คือการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา นั่งรถไฟไทยจากสถานีบางซื่อไปลงสถานีลำปาง เรียนรู้การซ่อม,สร้างฝายชะลอน้ำ พักโฮมสเตย์ของชุมชนในพื้นที่ใกล้ปูนลำปาง และเลือกซื้อพืชผักของแปรรูปชุมชนในพื้นที่เดียวกัน ถ้าหากจะกล่าวถึงการทำ CSR Strategy ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง คงต้องกล่าวถึงกรณีศึกษาของเอสซีจีที่ทำงานเรื่อง “น้ำ” มาโดยตลอดโดยเฉพาะการซ่อม,สร้างฝายชะลอน้ำ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ของพื้นที่รอบโรงงานยังยั่งยืนตามธรรมชาติ และจากเรื่องนี้เมื่อ…

Green Mining ในแบบ SCG ต้นแบบเหมืองที่อยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เหมืองสีเขียว (Green Mining) หลักการทำเหมืองของเอสซีจีด้วยแนวคิด “โรงงานอยู่ที่ไหน ป่าต้องเขียวที่นั่น” โดยได้นำแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดกฏหมาย รวมไปถึงข้อปฎิบัติสากล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอสซีจี…