เอสซีจีคว้ารางวัล Top Green Brand Love สะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค

เอสซีจี โดย นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร (ขวา) ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office รับรางวัล “Top Green Brand Love”…

ดาวน์โหลดข่าว

ภาครัฐ เอสซีจี พันธมิตรธุรกิจ ชุมชน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายภาคส่วนหันมาหาทางออกที่ยั่งยืน เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดจึงถูกพูดถึงและนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ด้วยการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมจากการใช้ทรัพยากรแบบผลิต-ใช้-ทิ้ง (Take-Make-Dispose) เป็นผลิต-ใช้-วนกลับ (Make-Use-Return) “เอสซีจี” หนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ส่งเสริมแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม…

ดาวน์โหลดข่าว

จะทำอย่างไรได้บ้างกับขยะในบ้าน ชวนดูโมเดลจัดการขยะ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ”

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ (Circular Economy) ดูจะเป็นคำใหม่ที่ถูกพูดถึงมากในฐานะที่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ต่อการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก เราได้ยินหลักการที่นำทรัพยากรมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ดูจะเป็นไปได้ยากกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ทุกอย่างต้องง่าย สะดวก รวดเร็ว แค่แยกขยะก่อนทิ้งสำหรับบางคนก็ดูเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และแม้จะพยายามนำทรัพยากรมารีไซเคิลอย่างไร ก็ยังมีขยะล้นเมือง ลามเลยไปถึงท้องทะเลจำนวนมหาศาล ฉะนั้น เราคงไม่อาจจินตนาการออกว่า โฉมหน้าของประเทศไทยที่ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นอย่างไร ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน…

เอสซีจี ร่วมระดมสมอง สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจอาเซียน

การประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit หรือ ABIS) ซึ่งเป็นเวทีของภาคธุรกิจที่จัดควบคู่กับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี จัดงาน SD Day 2019 ขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดงาน SD Day 2019  (Sustainable Development Day 2019) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy หมุนเวียนกลับมาใช้ให้คุ้มค่า ร่วมมือกัน…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี ชวน วุ้นเส้นตราต้นสน ร่วมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี โดย นายเอกราช นิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว และวุ้นเส้นตราต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ โดย นางพรรณา…

CPAC ชุบชีวิตคอนกรีตผสมเสร็จเหลือใช้ ให้เป็นวัสดุทดแทนในงานก่อสร้าง

เอสซีจี โดย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด…

เอสซีจี ชูแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) ดิจิทัลโซลูชันครบวงจร เพื่อธุรกิจธนาคารขยะ

เอสซีจี โดย ธุรกิจเคมิคอลส์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) โซลูชันด้านดิจิทัลแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถใช้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการจัดการ และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะและสมาชิกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้องของคนในสังคม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน…

เอสซีจี จับมือ Starboard ลงนามความร่วมมือ Collaboration for Sustainable Future ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

เอสซีจี โดยดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Technology Officer–Innovation and Technology ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมกับบริษัท สตาร์บอร์ด จำกัด…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี สนับสนุน Young Designer – Renim Project ชุบชีวิตถุงปูนให้เป็นแฟชั่นแนวสตรีทแวร์

เอสซีจี สนับสนุนโครงการ Renim Project ของดีไซเนอร์ไทยที่ใช้แนวคิดการ Remade – Reduce- Redesign ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำถุงปูนซีเมนต์ ตราเสือ…

ดาวน์โหลดข่าว