‘บึงบางซื่อ’ จากแหล่งดินสู่ชุมชนที่ยั่งยืน

‘บึงบางซื่อ’ สถานที่สำคัญของแหล่งวัตถุดิบชั้นเลิศอย่าง ดินดำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ สำหรับก่อสร้างสถานที่สำคัญต่าง ๆ มากมายหลายแห่งบนพื้นแผ่นดินประเทศไทย โดยสถานที่แห่งนี้ SCG ได้เริ่มต้นขุดใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2458 พร้อมกับการตั้งเพิงพักพิงของคนงานสำหรับอยู่อาศัยในช่วงเวลานั้น หลังเลิกใช้งานบึงบางซื่อ ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2511 ชุมชนดั้งเดิม…

ชุมชนบึงบางซื่อตื้นตันได้บ้านใหม่ นายกชื่นชม ชุมชนสามัคคี มีวินัย ออมเงินสร้างบ้าน ชูเป็นต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง

ชาวบ้านบึงบางซื่อตื้นตันได้บ้านใหม่ พร้อมทะเบียนบ้าน มีน้ำ-ไฟ สัญญาจะพัฒนาเป็นสวนเกษตรอินทรีย์กลางกรุง และบึงน้ำเป็นแก้มลิงและปอดให้คนเมือง นายกชื่นชม ชุมชนสามัคคี มีวินัยออมเงินสร้างบ้าน ยกให้เป็นต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง ขอบคุณภาครัฐ-เอกชน ที่สร้างกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง นางสาวอัจฉราพร อิ่มโพธิ์ ตัวแทนชุมชนบึงบางซื่อ กล่าวว่า…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจีสานพลังประชารัฐ ผ่าทางตันชุมชนบึงบางซื่อ โมเดลการพัฒนาที่ชุมชนออกแบบเอง [Advertorial]

จากบ่อฝรั่ง สู่ บึงบางซื่อ ‘บึงบางซื่อ’ บึงน้ำขนาดใหญ่กลางเมือง แออัดไปด้วยบ้านเรือน ไม่มีถนนเข้า-ออกแห่งนี้ เป็นที่อาศัยของผู้คนกว่า 250 ครัวเรือน รวมประมาณ 1,300 คน ย้อนไปเมื่อ 103…