SCGC กับไฮไลต์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาค บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาโซลูชันพลาสติกครบวงจร ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2022 ที่ผ่านนั้น SCGC…