SCGC กับไฮไลต์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาค บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาโซลูชันพลาสติกครบวงจร ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2022 ที่ผ่านนั้น SCGC ได้มุ่งมั่นต่อยอดการเติบโตให้กับธุรกิจผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง หรือ HVA (High Value Added Products and Services) ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก แล้วนวัตกรรมพลาสติกที่มีศักยภาพของ SCGC ซึ่งจะช่วยผลักดันการขยายตัว ให้สอดรับกับเมกะเทรนด์เหล่านี้มีอะไรบ้าง

SCGC GREEN POLYMER™ โซลูชันนวัตกรรมพลาสติก เพื่อโลก-เพื่อเรา

SCGC ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SCGC GREEN POLYMER™ ที่ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ Reduce การลดการใช้ทรัพยากร, Recyclable การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้, Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่และ Renewable การพัฒนาพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม พลาสติกถือเป็นวัสดุสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มน้ำอัดลมที่มีการผลิต มากกว่าสามล้านล้านขวดต่อปี ด้วยจำนวนการใช้งานที่มหาศาลเช่นนี้เอง การลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในการขึ้นรูปฝาขวด แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ SCGC จึงได้คิดค้นเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ 2 เกรด คือ SCG™ HDPE SX002J และ SCG™ HDPE SX002JA ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี SMXTM นวัตกรรมการผลิตพลาสติกที่แข็งแรงกว่า และช่วยลดโลกร้อน

SCGC GREEN POLYMER™ นวัตกรรมพลาสติก ที่คิดมาเพื่อสิ่งแวดล้อม

โซลูชันเม็ดพลาสติกทั้งสองเกรดตอบโจทย์ เรื่องความแข็งแรงทนทาน แม้ลดปริมาณการใช้พลาสติกลง และยังสามารถกักเก็บแก๊ส เพื่อให้น้ำอัดลมไม่สูญเสียความซ่าไปได้อย่างมีประสิทธิภพ โดยเม็ดพลาสติก SX002JA นี้ ยังผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ Coca-Cola ว่าสามารถใช้ผลิตฝาขวดน้ำอัดลมขนาด 2 กรัม ได้เป็นอย่างดี ทั้ง นอกจากนี้ทั้ง SX002J และ SX002JA ยังผ่านการรับรองจาก SCG Green Choice ฉลากสินค้ารักษ์โลก ในด้านการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิด การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ foodbev_pkg@scg.com

เพื่อต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกให้ดียิ่งขึ้น SCGC นำพลาสติกใช้แล้วภายในประเทศ มาคัดแยกและทำความสะอาดเป็นอย่างดี นำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical Recycling) มีการคิดค้นสูตรเฉพาะของเราเอง จนได้ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่พร้อมนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถือเป็นการชุบชีวิตพลาสติกใช้แล้ว ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง และยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกใช้แล้ว ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้นวัตกรรมพลาสติกของ SCGC ได้รับความสนใจจากเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่าง ๆ ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ แกลลอนน้ำยาล้างจานของ Unilever และขวดแกลลอนน้ำมันของ Shell จนเกิดการต่อยอดไปสู่ความท้าทายใหม่ ในการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ในบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในบ้านเพื่อสินค้าที่มีกลิ่นหอม เช่น ขวดครีมอาบน้ำ ขวดแชมพู และขวดน้ำยาซักผ้า ที่น่าสนใจก็คือ ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา’ จาก Lion และผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ ‘ปาล์มโอลีฟ’ จาก Colgate-Palmolive นอกจากนี้ SCGC ยังออกแบบให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้ได้ โดยผ่านการรับรองจาก Global Recycled Standard (GRS) อีกทั้งกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ยังใช้พลังงานน้อยกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงสูงถึง 70%

อีกหนึ่งในบรรจุภัณฑ์หลักที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ก็คือ บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ซึ่งมักจะผลิตจากวัสดุหลายชนิดเช่น ฟิล์มไนลอน (Nylon) ฟิล์มพอลิเอสเตอร์ (BOPET film) และฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LLDPE film) โดยวัสดุแต่ละชั้นถูกเชื่อมกันด้วยกาว ทำให้รีไซเคิลได้ยาก เนื่องจากเป็นวัสดุคนละประเภทกัน

บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging)

SCGC เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ ที่จะช่วยให้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ สามารถเข้าสู่ระบบหมุนเวียนทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งมั่นวิจัยและใช้เวลานานกว่าสามปีในการพัฒนา SCGC Barrier Coating Technology “BWO1501G” เทคโนโลยีสารเคลือบผิวฟิล์มเพื่อป้องกันการซึมผ่านของอากาศที่ได้รับการรับรองจากรีไซคลาส (RecyClass) ให้เป็นสารเคลือบที่รองรับกระบวนการรีไซเคิลในปัจจุบันสำหรับพอลิเอทิลีนเป็นรายแรกในอาเซียน ส่งผลให้สามารถใช้พลาสติกประเภทเดียวกัน ทั้งชิ้นงานได้ (Recyclable Packaging Solution) ทำให้รีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม

ยกระดับการดูแลสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์

เมื่อประชากรโลกมีอายุเฉลี่ยมากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการแพทย์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยเองมีการประเมินกันว่าในช่วงปี 2564-2655 มูลค่าการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 6.5% และมีมูลค่าการส่งออกเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี จากหลายปัจจัยสนับสนุน นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้โซลูชันส์พลาสติก จะมีบทบาทสำคัญที่เพิ่มมากขึ้น

SCGC ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของภูมิภาค มุ่งมั่นและคิดค้นนวัตกรรมพลาสติก ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ ด้วยการคิดค้นเม็ดพลาสติกเกรดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ไฮไลต์ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

  • SCGC PP Melt-Blown จาก SCGC เป็นเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกมูลค่าเพิ่มสูง ที่สามารถนำมาใช้ผลิตแผ่นกรองหน้ากากอนามัย ผ่านการทดสอบและการรับรองจากสถาบันชั้นนำว่าสามารถนำมาผลิตเป็นเส้นใยขนาดเล็กได้ถึง 1-5 ไมครอน เพื่อกรองอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 95% ตามมาตรฐานสากล โดยมีค่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (BFE ≥ 95% และ PFE ≥ 95%)
  • VAROGARD ชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรค ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจ ผู้ที่ต้องทำกิจกรรมในที่แออัด ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก ไฮไลต์ที่น่าสนใจก็คือ VAROGARD Antiviral Mask ของ SCGC คือ หน้ากากเคลือบสารป้องกันเชื้อโรคแบบใช้แล้วทิ้ง เป็นหน้ากากอนามัยสามมิติประสิทธิภาพสูง ที่มีการเคลือบสารยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ลิขสิทธิ์จาก HeiQ Viroblock ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ถังทิ้งเข็มฉีดยา พลาสติกพอลิโพรพิลีนชนิดพิเศษ
  • ถังทิ้งเข็มฉีดยา พลาสติกพอลิโพรพิลีนชนิดพิเศษสำหรับฉีดงานบางของ SCGC ที่ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง แต่ความแข็งแรงเท่าเดิม ทำให้น้ำหนักถังเบาลง 8% เมื่อนำไปเผาเพื่อกำจัดจึงใช้เชื้อเพลิงน้อยลง ลดประมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 32% โดยทีมงานได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถสำหรับใช้มือเดียว (One Hand Operation Technique) ในการทิ้งเข็มและตัวกระบอกฉีดยาได้โดยไม่ต้องถอดหัวเข็มออกจากตัวเข็ม ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากถอดหัวเข็ม มีดีไซน์รูปทรงเหลี่ยม สะดวกต่อการวางบนรถเข็นและเข้ามุมได้ดี พร้อมหูหิ้วช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่างการขนย้าย ในขณะเดียวกันก็ปกป้องเจ้าหน้าที่ในระหว่างการทำงาน ประกอบง่าย และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย
  • Smart Transfer Wheelchair เป็นนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่ SCGC และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันปรับปรุงรถเข็นผู้ป่วยแบบเดิม ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เริ่มจากการใช้หลักการยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นจุดตั้งต้นของการออกแบบ เปลี่ยนรถเข็นผู้ป่วยที่เป็นโครงเหล็กขึงเบาะผ้าใบกับล้อเหล็กขนาดใหญ่ ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยยิ่งขึ้น ด้วยเบาะที่รูปทรงรองรับกับแนวกระดูกสันหลังช่วงเอว (Lumbar Support) ทำให้ไม่ปวดหลังเมื่อต้องนั่งนาน ๆ วัสดุของเบาะผลิตด้วยเนื้อโฟมสูตรพิเศษเฉพาะของ SCGC ทนต่อสารเคมีในการทำความสะอาดและการขูดขีดที่ผิวสัมผัส ทำให้ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ หรือเป็นที่สะสมสิ่งสกปรก ด้านการใช้งานก็ออกแบบให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ง่าย มีที่วางแขนสำหรับให้ผู้ป่วยยึดจับ หรือเลื่อนหลบไปด้านหลังได้หากจำเป็น แท่นวางขาที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่ขาใช้งานได้ดี สามารถยืดออกได้ และมีปุ่มกดสำหรับพับแท่นวางขา เสริมด้วยเข็มขัดนิรภัย 3 จุดแบบรถยนต์ เพิ่มความปลอดภัยกรณีที่ต้องเข็นผู้ป่วยไปในเส้นทางต่าง ๆ มีระบบเบรกหลัง ให้พนักงานเวรแปลควบคุมรถเข็นได้ง่าย และยังรองรับท่าทางการเข็นที่ถูกหลักการยศาสตร์เช่นกัน
  • Smart Mobile Medication Cart เป็นนวัตกรรมเพื่อการแพทย์ที่ SCGC ร่วมกับพันธมิตรในครือ BDMS พัฒนารถขึ้น มีลิ้นชักจ่ายยา 6 ลิ้นชัก ตามจำนวนห้องผู้ป่วยที่พยาบาลแต่ละคนรับผิดชอบ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการจ่ายยา ด้วยระบบล็อกลิ้นชักที่ต้องสแกนข้อมูลผู้ป่วย ก่อนปลดล็อกแล้วจึงบรรจุยาลงในลิ้นชัก และเมื่อจะหยิบยาออกมาให้ผู้ป่วย ก็ต้องสแกนข้อมูลยืนยันตัวตนให้ถูกต้องก่อนเช่นกัน ลดความผิดพลาด ตรวจสอบได้ และเพิ่มความปลอดภัย นวัตกรรมนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับบุคลากรการแพทย์ เพราะมีขนาดและน้ำหนักที่พอดี มีล้อเลื่อนพร้อมตัวล็อก รวมถึงขนาดความสูงของลิ้นชัก ที่ออกแบบให้ใส่ขวดยาได้ในแนวตั้ง ป้องกันยาหกเลอะเทอะ หรือคราบยาที่ปากขวด มีเซนเซอร์ตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดของลิ้นชัก และสามารถวัดอุณหภูมิ และความชื้นภายในลิ้นชักเก็บยา เพื่อให้ยาอยู่ในอุณหภูมิเหมาะสมตามมาตรฐาน
Smart Mobile Medication Cart

เม็ดพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อโลกยานยนต์แห่งอนาคต

SCGC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาค เล็งเห็นเทรนด์การเติบโตของธุรกิจยานยนต์ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรคิดค้น พัฒนาเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ตอบโจทย์ การใช้งานสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ แต่ละชนิดมีคุณสมบัติเด่นทั้งในด้านความคงทน แข็งแรง และมีน้ำหนักที่เบาลง โดยไฮไลต์เกรดพลาสติกจาก SCGC ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์นนี้มีอยู่ 2 เกรด คือ SCGC™ PP P765J และ SCGC™ PP P1085J

สิ่งสำคัญที่สุดของนวัตกรรมยานยนต์ คือการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย SCGC จึงพัฒนาพลาสติกให้มีคุณสมบัติทนทาน ต่อแรงกระแทกสูงเป็นพิเศษ สามารถไหลตัวได้ดี ยืดตัวได้มากขึ้น และมีความเหนียว ไม่หักเปราะหรือแตกง่าย เหมาะสำหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในส่วนที่มีโอกาสรับแรงกระแทกสูงอย่างแผงประตูด้านข้างรถยนต์ กันชนหน้า-หลัง และแผงควบคุมคอนโซลรถยนต์ ที่แม้จะเป็นการใช้งานภายในรถ แต่ก็มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน เพราะเม็ดพลาสติกชนิดนี้มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับต่ำ (Low Volatile Organic Compounds, VOCs) และอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ทั้งยังมีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิม จึงเหมาะอย่างยิ่งกับยานยนต์รุ่นใหม่ ที่ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาอย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และด้วยความที่น้ำหนักเบาลงนี้เอง ก็ทำให้ลดพลังงานในการขับขี่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เม็ดพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อโลกยานยนต์แห่งอนาคต

SCGC ยังคงมุ่งมั่นคิคค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และตอบโจทย์ทุกความเป็นไปได้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม SCGC Chemicals

Published on: Feb 9, 2023 

(Visited 457 times, 1 visits today)