SCGC เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล ชู “3 พร้อมเพื่อท้องทะเล” มุ่งสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ส่งมอบนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำให้ ทช. เพื่อลดปัญหาขยะทะเล เนื่องในวันทะเลโลก

วันทะเลโลก จ. ระยอง – 8 มิถุนายน 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน (Chemicals Business…

ดาวน์โหลดข่าว

นวัตกรรมของเอสซีจี ช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรและแฟลตตำรวจ ทุ่งสองห้อง ในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียในเขตชุมชน นับเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ เพราะลำคลองที่เน่าเสียนอกจากจะสร้างมลพิษทางอากาศ ส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งของเชื้อโรค และขยะในแม่น้ำ ลำคลองยังทำให้น้ำไหลระบายสู่ปลายทางไม่สะดวก หรือกลายเป็นปัญหาขยะในทะเลอีกต่อหนึ่งด้วย เอสซีจีได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมใน โครงการ “จิตอาสา สำรวจออกแบบ จัดหาและติดตั้งชุดกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่…