นวัตกรรม “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” ลดเสี่ยงติดเชื้อจากเสื้อผ้าผู้ป่วยโควิด-19 ให้แม่บ้านและเจ้าหน้าที่แพทย์

เสื้อผ้าใช้แล้ว เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำเชื้อโควิด 19 แพร่กระจายไปสู่ผู้ที่ทำหน้าที่ซักผ้า โดยเฉพาะในโรงพยาบาลหรือโรงแรม SCGP จึงพัฒนานวัตกรรม “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” เพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 นี้ โดยทีมพัฒนาได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ มาพัฒนาคุณสมบัติของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ให้สามารถละลายน้ำได้ ก่อนนำมาออกแบบเป็นถุงซักผ้านี้ เพียงนำถุงซักผ้าละลายน้ำได้ที่บรรจุเสื้อผ้าใช้แล้วใส่เข้าเครื่องซักผ้าโดยไม่ต้องเปิดปากถุงหรือแยกผ้าออก…