นวัตกรรม “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” ลดเสี่ยงติดเชื้อจากเสื้อผ้าผู้ป่วยโควิด-19 ให้แม่บ้านและเจ้าหน้าที่แพทย์

เสื้อผ้าใช้แล้ว เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำเชื้อโควิด 19 แพร่กระจายไปสู่ผู้ที่ทำหน้าที่ซักผ้า โดยเฉพาะในโรงพยาบาลหรือโรงแรม SCGP จึงพัฒนานวัตกรรม “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” เพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 นี้ โดยทีมพัฒนาได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ มาพัฒนาคุณสมบัติของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ให้สามารถละลายน้ำได้ ก่อนนำมาออกแบบเป็นถุงซักผ้านี้

เพียงนำถุงซักผ้าละลายน้ำได้ที่บรรจุเสื้อผ้าใช้แล้วใส่เข้าเครื่องซักผ้าโดยไม่ต้องเปิดปากถุงหรือแยกผ้าออก ถุงจะค่อย ๆ ละลายในน้ำที่อุณหภูมิ 65°C ขึ้นไป จนหมดภายใน 3 – 15 นาที* โดยไม่เหลือสารตกค้าง ทำให้ผ้าในถุงเริ่มสัมผัสกับน้ำและน้ำยาซักผ้าตามกระบวนการซักผ้าปกติ และผ่านการทดสอบแล้วว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ ผู้ทำหน้าที่ซักผ้าจะปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าโดยตรง

ผู้สนใจสั่งซื้อ “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” สามารถติดต่อได้ที่คุณพุทธิพงศ์ (ตั๋น) ผู้แทนขาย โทร. 081-7079985

หมายเหตุ: *อัตราการละลายน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำและการหมุนวนในเครื่องซักผ้า

Published on: Aug 13, 2021

(Visited 2,262 times, 1 visits today)