เอสซีจี นำเสนอแนวทางการทำเหมือนสีเขียว บนเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “BEDO Ninth Year Celebration Forum and International Workshop : Bio preservation and…