SCGC ร่วมกับ กนอ. ส.อ.ท. แสดงเจตนารมณ์หนุนผู้ประกอบการจัดการของเสีย ตามมาตรฐานโรงงานเชิงนิเวศ

กรุงเทพฯ: เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมแสดงจุดยืนและประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory…

ดาวน์โหลดข่าว