ทีม Greentastic 4 รวมทีมจาก 3 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เชียงใหม่ คว้าแชมป์แรกของเวทีสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition ครั้งที่ 1

สมาคมการตลาดฯ และ เอสซีจี ร่วมประกาศผลรางวัล JMAT Brand Planning Competitionครั้งที่1 ภายใต้โจทย์  SCG Green Choice : คุณเลือกเพื่อโลกได้ปลื้มเยาวชนไทยเจ๋ง ปั้นไอเดียแผน สร้างแบรนด์ได้อย่างเข้าถึง ตอบโจทย์  สร้างสรรค์ และขยายผลได้จริง

จากผลการตัดสินที่เป็นเอกฉันท์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม Greentastic 4 คว้ารางวัลชนะเลิศ สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวสโรชา วิริยะศิริปัญญา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวแรกขวัญ ทองสัมฤทธิ์  ชั้นปีที่ 3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวณัฐภรณ์ มโนสัมฤทธิ์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวเกศวลัย ทองตุ้ย  ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากนี้ ทีม En(we)ronment จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และทีม Greenไรดี จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โดยทีม Terrarium จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล และทีม Green Squad จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย

Greentastic 4 คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย เลขาธิการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และรองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ เกิดจากในปัจจุบันการสร้างแบรนด์เป็นกุญแจสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป สมาคมการตลาดฯ เล็งเห็นความสำคัญและต้องการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และเข้าใจคุณค่าของการสร้างแบรนด์อย่างแท้จริง ประกอบกับทาง SCG มีแนวคิดที่จะผลักดันและส่งเสริมแบรนด์รักษ์โลกอย่าง SCG Green Choice แบรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  จึงเกิดเป็นความร่วมมือและริเริ่มเวที “J-MAT Brand Planning Competition” ครั้งที่ 1 ขึ้นมา ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่คว้ารางวัลจากเวทีนี้ สมาคมฯ หวังว่า ด้วยแนวคิด “พลังสร้างแบรนด์เปลี่ยนโลก” โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ พัฒนาแผนอย่างครบวงจร ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และฝึกการทำงานเป็นทีม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนักสร้างแบรนด์รุ่นใหม่ ให้พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก และพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้”

นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management SCG กล่าวว่า “เอสซีจีชื่นชมพลังของคนรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พร้อมจะเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา และยังเป็นกลุ่มที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกแบรนด์ ‘SCG Green Choice: คุณเลือกเพื่อโลกได้’ มาเป็นโจทย์ในการแข่งขัน  เพราะนอกจากน้องๆ จะได้ประลองสนามกับแบรนด์ที่มองหาไอเดียดีๆ ของคนรุ่นใหม่ และพร้อมจะนำผลงานน้องๆ ไปปรับใช้กับแบรนด์จริงแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ได้ชวนคนรุ่นใหม่มารู้จักกับ  ESG (Environmental, Social, Governance) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน โดยร่วมพัฒนาแผนสร้างแบรนด์ดีๆ ให้กับฉลากรักษ์โลกอย่าง SCG Green Choice เพื่อชวนคนมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งต่อพฤติกรรมดูแลโลกไปในวงกว้าง ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ทุกทีมที่มาร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่ต้น  เอสซีจีหวังว่าน้องๆ จะได้ความรู้ และประสบการณ์ดีๆ ที่นำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ และสำคัญที่สุด คือได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ชวนคนส่งต่อพฤติกรรมรักษ์โลก สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี ตามแนวทาง ESG ต่อไปด้วย”

ภาพ 10 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายจากเวทีสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

J-MAT Brand Planning Competition  เป็นเวทีใหม่แกะกล่องที่จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ชวนนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มาร่วมแข่งขัน “สร้างแบรนด์” โดยประเดิมโจทย์แข่งขันครั้งแรกด้วยแบรนด์ “SCG Green Choice: คุณเลือกเพื่อโลกได้” ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วม  822 คน จาก 64 สถาบันทั่วประเทศ

J-MAT Brand Planning Competition ครั้งที่ 1 เริ่มเปิดโครงการด้วยกิจกรรมเปิดตัวและชี้แจงโจทย์ทางออนไลน์ เปิดให้ผู้สมัครได้ซักถาม ทำความเข้าใจโจทย์ และการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน และยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ตลอดโครงการ ซึ่งรวมถึง Online Training & Workshop ที่เชิญกูรูด้านการตลาด นักสื่อสารสร้างแบรนด์ และผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าแบรนด์รักษ์โลก มาเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ตรงกับ ผู้เข้ารอบ 50 ทีม กิจกรรม Insight Visit @SCG Home Experience ที่เปิดโอกาสให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้ไปดูงานเพื่อสัมผัสตัวตนของแบรนด์อย่างใกล้ชิด และนำไปพัฒนาแผนฉบับเต็มได้ รวมถึงการจัดให้มี Exclusive Mentoring โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการตลาดมาเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาในการวางกลยุทธ์ การสื่อสาร รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

Greentastic 4 ระหว่างนำเสนอแผนงานบนเวทีสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition
ทีม En(we)ronment ระหว่างนำเสนอแผนงานบนเวทีสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

Published on: Jul 15, 2022

(Visited 869 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว